Blues nybörjare

Bluesdans började ursprungligen dansas i början av 1900-talet bland afrikanska slavar som hade förts till Amerika. Olika religioner, kulturer och danser hittade ett gemensamt golv i USA där danserna blandades och utvecklades när afrikanska människor började dansa till bluesmusik.

Bluesdans har mycket att göra med sambanden mellan dig och musiken, dig och din danspartner samt mellan dig och dig själv. Bluesdans är den lugnaste versionen av swingdansfamiljen där man har ett enkelt grundsteg med mycket flexibilitet och utrymme för tolkning och improvisation. Dansen har inte så många välstrukturerade rörelser som till exempel Lindy Hop har, det är ju kommunikation och improvisation som dansen fokuserar på. Alla dansar blues i sin egen stil, hur duktig du blir beror på hur du relaterar till vad musiken säger till dig och hur du uttrycker det med kroppen så att din danspartner kan följa dig i bluesäventyret.

Kursen ska ge dig verktyg för att börja dansa Blues självständigt och att bli bättre på musikalitet och improvisation i allt annat du dansar. I slutet av kursen kommer du kanske att veta något om dig själv som du kanske inte visste i början.

Ledare: Diego och Laura
Antal tillfällen: 6
Tid: T
isdagar 18:00-19:30, 18/4-23/5 2023 (vecka 16-21)
Var: Kulturhuset Skylten - lokal "Oljudet", Södra Oskarsgatan 3
Kostnad: 300 kr (plus 100 kr i medlemsavgift om du inte redan är medlem för aktuellt kalenderår).

Medlemskap i Linköping Air Swing 2023 behövs för att gå kursen. Medlemskapet kostar 100 kr. Du behöver inte göra en separat anmälan till medlemskapet, det görs automatiskt vid anmälan till denna kurs.
Medlemskap betalar du bara en gång under året även om du går fler kurser i Air Swings regi. Medlemskap i Air Swing ger dig ofta rabatterat inträde på Air Swings övriga egna event och danskvällar. 

Varmt välkomna!

Titta i spam-korgen om du inte får en bekräftelse via ett e-postmeddelande några minuter efter att du skickat formuläret.

Venues

Skylten, Södra Oskarsgatan 3, 58273 Linköping

City: Linköping

Where: Skylten

When: Tis 18.00-19.30

Start: 2023-04-18 (454 dagar sedan)

Occasions: 6

Level: Från Nybörjare

Instructors: Diego Stingo, Laura González Carra

Price: 300 kr

Organizer: Air Swing

Membership: Required

12 förare och 13 följare anmälda till totalt 30 platser

Air Swing
Org.nr: 802515-5436
kursanmalan@airswing.se

Powered by CogWork