Träningstid Lindy Hop, torsdagar

Välkommen att komma och dansa Lindy Hop med andra intresserade klubbmedlemmar. Under våren 2023 kommer verksamheten att bedrivas under lösare (mindre planerade) former. Det innebär att verksamheten inte alltid kommer att vara ledarledd. Den som är musikansvarig för kvällen finns dock till hands för att hjälpa dig tillrätta. Varmt välkommen!

För att delta på träningen behöver du ha betalat träningsavgift för vårterminen 2023. Anmälan för att betala träningsavgift gör du här; Träningsavgift VT23 - Dansklubben Altira

 

City: Sundsvall

Where: Altiras lokal (Bergsgatan 126, 853 50 Sundsvall)

When: Tors 18.00-19.30

Start: 2023-01-12 (259 dagar sedan)

Occasions: 22

Level: Från Medelavancerad

Organizer: Dansklubben Altira

Membership: Required