Årsmöte 2024

Välkomna på Söderåsens Dansklubb Blåa skor:s årsmöte 4 mars kl 19.00 (Samling 18.45 för genomläsning av dokument)

Plats: Blåa skors klubblokal, Fabriksgatan 4 Kvidinge

Anmälan via hemsidan på kurser/event öppen från 2024-01-21 dock senast 2023-02-20.

Anmäl även ev allergi

Alla dokument kommer löpande att finnas tillgängliga (från 2024-01-21) via länk för de som anmäler sig till årsmötet.

Tänk på att betala medlemsavgiften !!!

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 att medlemmen under mötesåret fyller 12 år;

 att medlemskap för ny medlem har beviljats minst fyra veckor före årsmötet och för föregående års medlem senast 3 dagar före årsmötet.

Deltagare som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Vi bjuder på lättare förtäring samt DANS efter.

 

VälkomnaPlanned occasions
1. v.10 Mån 4/3 19:00 - 21:30 (2t, 30m) Blåa, klubblokalen - Blåa Skor klubblokal

Venues

Blåa, klubblokalen, Fabriksgatan 4, 26060 Kvidinge

City: Kvidinge

Where: Blåa Skor Klubblokal, Blåa, klubblokalen

When: Samling 18.45 för genomläsning av dokumenten

Start: 2024-03-04 (46 dagar sedan)

Organizer: Söderåsens Dansklubb Blåa Skor

Membership: Required

Söderåsens Dansklubb Blåa Skor
Org.nr: 837601-0073
info@blaaskor.se

Powered by CogWork