Lindy Hop Club 33 Medel & uppåt

Lindy Hop Club 33 är i princip identisk med de andra lindy hop-kurserna men riktar sig enbart till den som är högst 33 år. Bortsett från åldersgränsen så är tanken med dessa kurser att försöka hålla ett allmänt högre tempo på såväl utlärning som musik jämfört med våra traditionella klasser. Det går bra att anmäla sig till kursen både som par och individuellt.

På den här nivån förväntas man inneha ett hyggligt figurförråd, en duglig föra/följa-teknik och en allmänt någorlunda funktionell swingmotor. Förmodligen har man dansat minst några år och det finns en tämligen stor portion av kurser och ren social dans i bagaget. På den här nivån torde de flesta någorlunda rutinerade hobbydansare höra hemma.

Alla Lindy Hop-kurser tillämpar en kombination av roterande partner samt fast partner. Det går därför utmärkt att anmäla sig både individuellt och som par.Planned occasions
1. v.03 Ons 17/1 18:00 - 19:00 (1t)
2. v.04 Ons 24/1 18:00 - 19:00 (1t)
3. v.05 Ons 31/1 18:00 - 19:00 (1t)
4. v.06 Ons 7/2 18:00 - 19:00 (1t)
5. v.07 Ons 14/2 18:00 - 19:00 (1t)
6. v.08 Ons 21/2 18:00 - 19:00 (1t)
7. v.09 Ons 28/2 18:00 - 19:00 (1t)
8. v.10 Ons 6/3 18:00 - 19:00 (1t)

City: Stockholm

When: Ons 18.00-19.00

Start: 2024-01-17 (43 dagar sedan)

Occasions: 8

Level: Från Medel

Price: 1440 kr

Organizer: CHICAGO swing dance studio