Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Games > Gothenburg Elite DanceSport Trophy 2023 A,B-klass, Göteborg
HandledningSelect languageLog inLog in
Menu
Gothenburg Elite DanceSport Trophy 2023 A,B-klass, Göteborg

Länkar

Granska resultat

Resultatlista

Visa organisationer

Hämta iCal-fil

Gothenburg Elite DanceSport Trophy 2023 A,B-klass, Göteborg


Datum Sat. 23/9 år 2023
Förbund Svenska Danssportförbundet
Arrangör Danceclub Team Gothenburg Elite Dance
Ort Göteborg
Tävlingsform Grand Prix
Anmäl.avg 250 SEK

Erbjudna tävlingsklasser

  Grand Senior Senior Adult Youth Junior Barn
Standard Par  A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   B 
Latin Par  A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   B 
Standard Solo  A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   B 
Standard Teacher Student  A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   B 
Latin Solo  A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   B 
Latin Teacher Student  A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   B 

Tävlingsinformation

Team Gothenburg Elite Dance Välkomna Er Till Våran Tävling 23 September.

I dans.se är tävlingen delad i två tävlingar (låg licens och hög licens), men går som en tävling under tävlingsdagen.

Startavgifter

E,D och C-klass En disiplin 150kr två disipliner 250kr

B och A- klass En disiplin 250kr två disipliner 400kr

 

VOSLT har beslutat att stilen Par definieras som ”två personer som dansar tillsammans och där en av dansarna för och den andra dansaren följer”. Begreppet Duo försvinner därmed med omedelbar

verkan.

 

VOSLT har beslutat att under tävlingssäsongen september 2023 till maj 2024 fortsätta tillåta Par att dubblera i Solo, med extra tillägg om,

➢ Separata uppflyttningspoäng kommer att tilldelas i Par respektive Solo.

➢ Ytterligare startavgift erläggs för deltagande i både Par och Solo.

➢ Projektet utvärderas i maj 2024 och förhoppningen är att möjligheten att få dansa både i Par

och Solo kommer att permanentas därefter.

Avgiften är för dubblering i Solo låg-licens 100kr / klass och hög-licens 150kr / klass.

ARRANGÖRSKLUBBEN GED HAR VALT ATT VID DENNA TÄVLING TA EN LÄGRE AVGIFT FÖR DUBBLERING ÄN BESLUTAT

 

VOSLT har beslutat att fr.o.m 2023-09-01 starta ett projekt som innebär att Par och Solo i A-klass på en och samma tävling kan, om man så önskar, även dansa i en annan åldersklass enligt följande:

➢ Junior A får dansa i Youth A, dvs en åldersgrupp högre

➢ Youth A får dansa i Adult A, dvs en åldersgrupp högre

➢ Senior A får dansa i Adult A, dvs en åldersgrupp lägre

➢ Grands Senior A får dansa i Senior A, dvs en åldersgrupp lägre

 

▪ Deltagande måste ske i den ordinarie åldersklassen på tävlingen för att få möjlighet att även

deltaga i en åldersgrupp högre/lägre

▪ Rankingplacering tilldelas enbart i den egna ålderskategorin.

▪ Ytterligare startavgift erläggs för deltagande i den extra åldersklassen.

Avgiften är för A-klass, åldersdubblering, 100kr / klass.

ARRANGÖRSKLUBBEN GED HAR VALT ATT VID DENNA TÄVLING TA EN LÄGRE AVGIFT FÖR DUBBLERING ÄN BESLUTAT

 

Alla Anmälningar och Avgifter administreras i Dans.se

 

Anmälan för A-klass, extra åldersdubblering, kontakta tävlingsledaren.

 

Tävlingsledare; Henrik Gisslander, 0762093004, henrik@ged.nu


© Dans.se 2024-06-17 E-post info@cogwork.se