Digital utbildning - Aktiviteter

Kostnadsfri digital utbildning där vi fokuserar på aktiviteter och anmälningar.

Utbildningen består av två 40-minutersblock med en tio minuters bensträckare emellan.

Länk till Zoom skickas innan kursstart. Anslut gärna tio minuter innan utbildningen startar för att kontrollera att ljud och bild fungerar.

Kursinnehåll

  • Grundinställningar aktivitetstyper och antagningsregler
  • Grupperingar och presentation
  • Priser, bokningsavgifter och rabatter
  • Bokningsformulär
  • Gruppanmälan och anmälan via andra organsiationer
  • Anpassade boknings- och betalningsvillkor
  • Avskalat användargränssnitt för funktionärer på fältet
  • Deltagarlistor, närvarokontroll och incheckning via skanner/rfid
  • Frågor och tips


Planned occasions
1. v.33 Ons 17/8 10:00 - 11:30 (1t, 30m)

City: Uppsala

Where: Digitalt

When: Ons 10.00-11.30

Start: 2022-08-17 (290 dagar sedan)

Level: Från Påbyggnad

Instructors: Erik Terenius

Organizer: CogWork

53 anmälda till 75 platser