Digital utbildning - Ekonomi

Kostnadsfri digital utbildning där vi fokuserar på ekonomiarbetet.

Utbildningen består av två 40-minutersblock med en tio minuters bensträckare emellan.

Länk till Zoom skickas innan kursstart. Anslut gärna tio minuter innan utbildningen startar för att kontrollera att ljud och bild fungerar.

Kursinnehåll

  • Grundinställningar med kontoplan, kostnadsställen och projekt.
  • Betalalternativ: Swish handel, Swish företag, kortbetalningar, bankgiro och SWIFT
  • Betalningsavprickning. Automatisk och manuell.
  • Betalningsuppföljning och automatisk uppföljning av förfallna betalningar.
  • Tillgodohavanden. Automatisk insättning till tillgodo och automatiskt nyttj́ande av tillgodo. Återbetalningar och återtagning.
  • Manuell fakturering, samlingsfakturor och delfakturering/avbetalning
  • Verifikationer: bilägga underlag, tagga inbetalningar, rapporter & sammanställningar. Numrering och låsning av verifikat. Export via SIE4
  • Frågor och tips


Planned occasions
1. v.33 Tors 18/8 10:00 - 11:30 (1t, 30m)

City: Uppsala

Where: Digitalt

When: Tors 10.00-11.30

Start: 2022-08-18 (289 dagar sedan)

Level: Från Påbyggnad

Instructors: Erik Terenius

Organizer: CogWork

35 anmälda till 50 platser