Kizomba Nybörjare

ENGLISH

Kizomba from scratch! This is a level 1 course and all are welcome. No previous dancing experience required. The course will be in English. 

Discount: 20% for the early birds (registration 14 days before the start date). 10% Student discount, requires valid student ID (enter STUDENT as booking code when registering).

IMPORTANT INFO ABOUT THE NUMBER OF PARTICIPANTS!
The number of participants in the course is reduced, we train in a small group. We each get a maximum of 15 couples and instructors on-site in Ebbe Park.

About Kizomba
Kizomba originated from the African west coast and most of the kizomba dancing community believe it's from Angola. Kizomba symbolizes freedom and in the native land, people dance kizomba nowadays to celebrate. Over time dancing style and music has gone through many changes as it moved across the oceans and continents. Songs were typically written in Portuguese but over time we have Spanish, French and English language covers easily available. 
Kizomba can be danced in many different ways, depending on the nature of the music, the mood, and the chemistry between the dancing couple. It can be fast, open, and playful, with emphasis on step variations and moving around the dancefloor, to close and sensual, with an emphasis on body movements and emotion.

Course target groups
This is a course for you who: 

 • Want to learn to dance Kizomba
 • Have danced Kizomba before and who wants to consolidate or freshen up their foundations
 • Want to practice Kizomba at the basic level in a little more organized form with instructors guidance
 • Want something fun to do in your free time where you not only move but are also socialize
 • Want to improve your mobility, fitness, coordination skills, sense of rhythm, and social skills
 • Want something fun to put the fitness allowance on and experience the magic of music calmness 

In the course we will go through:

 • Dancing frame and posture
 • Primary set of basic steps & variations
 • Secondary set basic steps & variations
 • Combining different basic steps
 • Open and close dancing frames
 • Balance and Estrela
 • Basic Men and Women saida's 
 • Mixing different dance moves
 • Lead and follow technology
 • Smooth transitions between the moves 
 • Social dancing practice and discipline
 • Handling uncomfortable situations or abuse while dancing  

The content of the course is not set in stone but is adapted as much as possible to the conditions in the group, both collectively and individually.

After the course
After the course, you will have a good foundation to build on, and you will have sufficient skills to go out and dance Kizomba socially. 

Guideline
Dansarna.se is based on the general advice and restrictions decided on by the authorities. We all have a responsibility to help minimize the spread of infection. As it looks now, this means that you will not change dance partners during the lesson and if you have signed up with someone, you will always dance together.
 
You should definitely not participate in the course if you show symptoms of illness, or if you have been in close contact with sick or infected people. Anyone who is ill, even with mild symptoms, should stay home until two days after recovery. If you fall ill during a course, you should go home immediately.
 
We encourage you to change at your home before and after activities if possible.

Keep a distance from other participants, even when you are on your way in and out of the room.
 

---

SWEDISH

Kizomba från scratch! Alla är välkomna, ingen danserfarenhet krävs. Den här kursen är nivå 1!

VIKTIG INFO OM ANTAL DELTAGARE!
Antal deltagare i kursen minskas, vi tränar i en mindre grupp. Vi får var max 15 par samt instruktörer på plats i Ebbe Park.

Rabatt: 20% Boka-tidigt-rabatt för anmälan 14 dagar innan start. 10% Studentrabatt, kräver giltig student ID (ange STUDENT som bokningskod vid registrering).

Om Kizomba
Kisomba kan dansas på många olika sätt, beroende på musikens karaktär, stämningen och kemin mellan de som dansar – Från snabbt, öppet och lekfullt, med tonvikt på snurrar, stegvariationer, till nära och sensuellt, med tonvikt på kroppsrörelser och känsla som i exempelvis.

Kursens målgrupper
Det här är en kurs för dig som: 

 • Vill lära dig dansa Kizomba
 • Har dansat Kizomba tidigare och som vill befästa eller fräscha upp grunderna
 • Vill öva Kizomba på grundnivå under lite mer organiserade former med vägledning från lärare
 • Vill ha något roligt att göra på fritiden där man inte bara rör på sig utan också är social
 • Vill förbättra din rörlighet, kondition, koordinationsförmåga, taktsinne och sociala förmåga
 • Vill ha något roligt att lägga friskvårdsbidraget på

I kursen kommer vi att gå igenom:

 • Dansram och hållning
 • Grundläggande primära steg och variationer
 • Grundläggande sekundära steg och variationer
 • Kombinera grundläggande steg
 • Öppna och stäng dansramar
 • Blanda olika dansrörelser och kombinera variationer
 • Teknik för ledare och följare
 • Smidiga övergångar mellan rörelserna
 • Social dansövning och dansgolvdisciplin
 • Hantering av obekväma situationer eller missbruk under dans

Kursens innehåll är inte satt i sten utan anpassas i största möjliga mån efter förutsättningarna i gruppen, både kollektivt och individuellt.

Efter kursen
Efter kursen kommer du ha en bra grund att bygga vidare på, och du kommer att ha tillräckliga färdigheter för att gå ut och dansa Kizomba socialt. 

Riktlinje
Dansarna.se utgår från de allmänna råd och restriktioner som myndigheterna beslutat om. Vi alla har ett ansvar att bidra till att smittspridningen minimeras. Som det ser ut nu innebär det att du inte kommer att byta danspartner under lektionen och har du anmält dig tillsammans med någon så kommer ni alltid att dansa tillsammans.
 
Man ska absolut inte medverka i kursen om man uppvisar sjukdomssymptom, eller om man har varit i nära kontakt med sjuka eller smittade människor. Den som är sjuk, även med milda symtom, bör stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en kurs ska man gå hem direkt.
 
Vi uppmanar till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

Håll avstånd till andra deltagare, även när du är på väg in och ut från lokalen.
 
---


(Show)
(Show)

City: Linköping

Where: Campushallen Ebbepark, Ebbegatan 11

When: Ons 19.00-20.30

Start: 2021-09-08 (16 dagar sedan)

Occasions: 7

Level: Från Nybörjare

Instructors: Alexandra, Dao & Amit

Price: 1155 kr

Organizer: Dansarna

Late registration until tis 19/10