Kizomba Improvers

ENGLISH BELOW

---------------------------

Välkomna till en kurs med lärarna Kristofer Mencák (en av Sveriges mest erfarna instruktörer som också undervisat i 60 länder och 150 städer i hela världen) och Dao Rydqvist.

VEM? Du har börjat dansa kizomba och har tagit minst en nybörjarkurs eller många drop in klasser.

VAD? Vi bygger vidare på grunderna i kizomba, med nya steg och kombinationer. Vi kommer in mer på musikalitet.

Rabatt: 10% Boka-tidigt-rabatt för anmälan (anmäl dig senast 31 okt). 10% Studentrabatt, kräver giltig student ID (ange STUDENT som bokningskod vid registering). Dubbel rabatt gäller inte.

Frågor: meddelande till Amit - amit@dansarna.se

---

ENGLISH

WHO? You have started dancing kizomba and have taken at least one beginner course or many drop-in classes.

WHAT? We continue to build on the basics of kizomba, with new steps and combinations. We get more into musicality.

Discount: 10% for the early birds (register before 31 Oct). 10% Student discount, requires valid student ID (enter STUDENT as booking code when registering). Double discount is not applicable.

Questions: contact Amit at amit@dansarna.se

---Planned occasions
1. v.45 Ons 10/11 19:15 - 20:30 (1t, 15m)
2. v.46 Ons 17/11 19:15 - 20:30 (1t, 15m)
3. v.48 Ons 1/12 19:15 - 20:30 (1t, 15m)
4. v.50 Ons 15/12 19:15 - 20:30 (1t, 15m)

City: Linköping

Where: Campushallen Ebbepark, Ebbegatan 11

When: Nov-10, 17, Dec-01, 15

Start: 2021-11-10 (19 dagar sedan)

Occasions: 4

Level: Från Nybörjarmedel - Medel

Instructors: Kristofer Mencák & Dao

Price: 1550 kr

Organizer: Dansarna