Kizomba Intermediate

ENGLISH BELOW

Välkomna till en kurs med lärarna Kristofer Mencák (en av Sveriges mest erfarna instruktörer som också undervisat i 60 länder och 150 städer i hela världen) och Dao Rydqvist.

---------------------------

VEM? Du har en god bas i kizomba och är nyfiken på att inkludera mer avancerade tekniker och inspiration från andra danser.
 

VAD? Vi lär oss tekniker för pivots, slides, blocks, unsynchronised steps med mera. Vi går också än djupare in i musikalitet.

Rabatt: 10% Boka-tidigt-rabatt för anmälan (anmäl dig senast 31 okt). 10% Studentrabatt, kräver giltig student ID (ange STUDENT som bokningskod vid registering). Dubbel rabatt gäller inte.

Frågor: meddelande Amit ett amit@dansarna.se

---

ENGLISH

WHO? You have a good base in kizomba and are curious to include more advanced techniques and inspiration from other dances.
 

WHAT? We learn techniques for pivots, slides, blocks, unsynchronized steps and more. We also go even deeper into musicality.

Discount: 10% for the early birds (register before 31 Oct). 10% Student discount, requires valid student ID (enter STUDENT as booking code when registering). Double discount is not applicable.

Questions: contact Amit at amit@dansarna.se

---Planned occasions
1. v.45 Ons 10/11 20:30 - 21:30 (1t)
2. v.46 Ons 17/11 20:30 - 21:30 (1t)
3. v.48 Ons 1/12 20:30 - 21:30 (1t)
4. v.50 Ons 15/12 20:30 - 21:30 (1t)

City: Linköping

Where: Campushallen Ebbepark, Ebbegatan 11

When: Nov-10, 17, Dec-01, 15

Start: 2021-11-10 (19 dagar sedan)

Occasions: 4

Level: Från Nybörjarmedel - Medel

Instructors: Kristofer Mencák & Dao

Price: 1490 kr

Organizer: Dansarna