Kizomba Combo-1 (Nybörjare + Improvers)

ENGLISH BELOW

Välkomna till en kurs med lärarna Kristofer Mencák (en av Sveriges mest erfarna instruktörer som också undervisat i 60 länder och 150 städer i hela världen) och Dao Rydqvist.

---------------------------

Om Kizomba
Kisomba kan dansas på många olika sätt, beroende på musikens karaktär, stämningen och kemin mellan de som dansar – Från snabbt, öppet och lekfullt, med tonvikt på snurrar, stegvariationer, till nära och sensuellt, med tonvikt på kroppsrörelser och känsla som i exempelvis.

VEM? Du har tagit enstaka klasser och en nybörjarkurs.

VAD? Vi förbättrar din grund i kizomba, och lär oss nya steg och kombinationer. Vi kommer in mer på musikalitet.

Rabatt: 10% Boka-tidigt-rabatt för anmälan (anmäl dig senast 31 okt). 10% Studentrabatt, kräver giltig student ID (ange STUDENT som bokningskod vid registering). Dubbel rabatt gäller inte.

Frågor: meddelande Amit ett amit@dansarna.se

---

ENGLISH

About Kizomba
Kizomba originated from the African west coast and most of the kizomba dancing community believe it's from Angola. Kizomba symbolizes freedom and in the native land, people dance kizomba nowadays to celebrate. Over time dancing style and music has gone through many changes as it moved across the oceans and continents. Songs were typically written in Portuguese but over time we have Spanish, French and English language covers easily available. 
Kizomba can be danced in many different ways, depending on the nature of the music, the mood, and the chemistry between the dancing couple. It can be fast, open, and playful, with emphasis on step variations and moving around the dancefloor, to close and sensual, with an emphasis on body movements and emotion.

WHO? You have taken some drop-in classes or a beginners course.

WHAT? We improve your foundation in Kizomba, and get to learn new steps and combinations. We get more into musicality.

Discount: 10% for the early birds (register before 31 Oct). 10% Student discount, requires valid student ID (enter STUDENT as booking code when registering). Double discount is not applicable.

Questions: contact Amit at amit@dansarna.se

---Planned occasions
1. v.45 Ons 10/11 18:00 - 20:30 (2t, 30m)
2. v.46 Ons 17/11 18:00 - 20:30 (2t, 30m)
3. v.48 Ons 1/12 18:00 - 20:30 (2t, 30m)
4. v.50 Ons 15/12 18:00 - 20:30 (2t, 30m)

City: Linköping

Where: Campushallen Ebbepark, Ebbegatan 11

When: Nov-10, 17, Dec-01, 15

Start: 2021-11-10 (19 dagar sedan)

Occasions: 4

Level: Från Nybörjare

Instructors: Kristofer Mencák & Dao

Price: 2780 kr

Organizer: Dansarna