West Coast Swing - Teknikkurs nivå 1

Det här är en teknikkurs i west coast swing.

Kursen bygger på att man redan känner till grunderna i west coast swing. Nivån är anpassad till de som bara har gått en nybörjarkurs men även de som har gått en fortsättningskurs en eller kanske två gånger. Till skillnad från en vanlig fortsättningskurs så handlar teknikkurser inte så mycket om att lära sig nya turer utan att göra det man redan kan bättre. Det vi kommer att arbeta med är en ökad förståelse för grunderna, mer medveten kroppskontroll och olika tekniker som man kan träna själv. Målet med kursen är att bli säkrare och friare i sin dans så att man kan lära sig och utvecklas snabbare.

Kursen hålls på svenska eller vid behov på både engelska och svenska.

OBS: För paranmälan ska båda göra anmälan och ange den andre som partner så att ni får var sitt referensnummer för betalningen. Om ni är student ange koden STUDENT för att få 10% rabatt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is a technique course in west coast swing.

The course is based on that you already know the basics of west coast swing. The level is suited for those who have only taken a beginners course but also for those who have taken an improvers course once or maybe twice. Unlike an ordinary improvers course a technique course is not so much about learning new patterns but to make what you already do in a better way. We will work with an increased understanding of the basics, more mindful body control and different techniques that you can practice on your own. The goal of this course is to make you more secure and free in your dancing so you can learn and develop faster.

Instructions will be in english if needed, otherwise in swedish.

NOTE: If you register as a couple (thus skipping a possible queue) both need to make a registration and state the other as partner so you get separate refernce numbers for payment. If you are elligible for student discount fill in the code STUDENT for a 10% discount.


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.19 Tis 7/5 18:00 - 19:20 (1t, 20m) Dansarna - Dansarna Stora
2. v.20 Tis 14/5 18:00 - 19:20 (1t, 20m) Dansarna - Dansarna Stora
3. v.21 Tis 21/5 18:00 - 19:20 (1t, 20m) Dansarna - Dansarna Stora
4. v.22 Tis 28/5 18:00 - 19:20 (1t, 20m) Dansarna - Dansarna Stora
5. v.23 Tis 4/6 18:00 - 19:20 (1t, 20m) Dansarna - Dansarna Stora
6. v.24 Tis 11/6 18:00 - 19:20 (1t, 20m) Dansarna - Dansarna Stora

Venues

Dansarna, Sankt Larsgatan 3, 58224 Linköping

City: Linköping

Where: Stora

When: Tis 18.00-19.20

Start: 2024-05-07 (12 dagar sedan)

Occasions: 6

Level: Från Nybörjare 2

Instructors: Jakob

Price: 660 kr

Organizer: Dansarna

Late registration until tue. 11/6 17:59

Plats finns

Dansarna
Org.nr: 802440-8646
info@dansarna.se

Powered by CogWork