BOOGIE WOOGIE (Grundkurs)

Boogie Woogie

Boogie woogie är den dans som mest ska efterlikna det man dansade till rockmusik på 1950-talet. Boogie woogie kan dansas till den pianobaserade musik som heter boogie woogie, men oftare använder man sig av modern eller gammal rockmusik.

Dansens grundsteg löper över sex taktslag, alltså en och en halv takt och kan utförs med hjälp  av två trippelsteg följt av två vanliga gåsteg. Dansen är baserad på platsbyten.

Förarna kan  även använda BW stegen i sin Bugg, för att få mer varierande steg i den.

Kursledare:

Ewa Andersson och Tommy PeterssonPlanned occasions
1. v.34 Sön 27/8 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B
2. v.35 Sön 3/9 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B
3. v.36 Sön 10/9 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B
4. v.37 Sön 17/9 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B
5. v.38 Sön 24/9 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B
6. v.39 Sön 1/10 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B
7. v.40 Sön 8/10 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B
8. v.41 Sön 15/10 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B

Venues

Medborgarhuset, Brahegatan 11, 41501 Göteborg

City: Göteborg

Where: Gamlestans medborgarehus

When: Sön 20.00-21.30

Start: 2023-08-27 (33 dagar sedan)

Occasions: 8

Level: Från Nybörjare

Instructors: Eva Andersson, Tommy Petersson

Price: 400 kr

Organizer: Donnum Ferrum

Membership: Required