BOGGIE WOOGIE (Fortsättning)

Var och en tar ansvar för att man är frisk när man kommer ner till klubben, och att man följer de regler som föreningen satt upp. Om inte så har instruktören/styrelseperson rätt att avvisa personen ur lokalen .

Förkunskaper Bör ha gått Grundkurs i Boggie Woggie

Boogie woogie är den dans som mest ska efterlikna det man dansade till rockmusik på 1950-talet. Boogie woogie kan dansas till den pianobaserade musik som heter boogie woogie, men oftare använder man sig av modern eller gammal rockmusik.

Dansens grundsteg löper över sex taktslag, alltså en och en halv takt och kan utföras exempelvis med hjälp av två trippelsteg följt av två vanliga gåsteg. Dansen är baserad på platsbyten, 

Kursledare:

Ewa Andersson och Tommy PeterssonPlanned occasions
1. v.42 Sön 22/10 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B
2. v.43 Sön 29/10 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B
3. v.44 Sön 5/11 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B
4. v.45 Sön 12/11 20:00 - 21:30 (1t, 30m) Medborgarhuset - Sal B

Venues

Medborgarhuset, Brahegatan 11, 41501 Göteborg

City: Göteborg

Where: Gamlestans medborgarehus

When: Sön 20.00-21.30

Start: 2023-10-22 (42 dagar sedan)

Occasions: 4

Level: Från Medel

Instructors: Eva Andersson, Tommy Petersson

Price: 400 kr

Organizer: Donnum Ferrum

Membership: Required