Bugg Medel Motion

 

"Medel motion" är tredje steget i vårt utbud av kurser och det som följer efter "Bugg Fortsättning". 

En kurs kostar 300 kr plus medlemskap (100 kr för 2020), dvs totalt 400 kr.

 

Förkunskaper.

Inför "Medel motion" ska du ha kunskaper motsvarande innehållet i vår "Bugg Fortsättning" och vår "Bugg Grund".
Det innefattar bland annat detta:

 • Dansa i takt (samt förstå halv och dubbel takt.)
 • Snurr, fri och hållen åt både höger och vänster.
 • Föra- och följa-tekniker - med fokus på din egen roll som förare eller följare.
 • Tidigare utlärda turer (Se beskrivningen för respektive kurs - "Bugg fortsättning" och "Bugg Grund")
 • Vara medveten om hur musik är uppbyggd.

Innehåll

Under kursen "Motion Medel" kommer vi att gå igenom:

 • Ge möjlighet till att utveckla den danstekniken som föreningen tidigare utbildat i mot den teknik som lärs ut inom ramen för Svenska danssportsförbundets utbildningar och som Borlänge dance har beslutat ska ligga som grund för föreningens fortsatta kursutbud. Tekniken ger möjlighet till en ännu trevligare dans. Har du tidigare deltagit i vår fortsättningskurs eller motion så är det en bra grund att bygga vidare på.
 • Det innebär bl.a. att repetera takt, fokusera på rytm, förning via tryck och drag, alternativ handfattning och igångsättning, musikuppbyggnad,
 • Fler turer och variationer.
 • Hålla tempot uppe så att det även blir ett motionselement på denna kurs
 • Kursen är lämplig för dig som vill hålla igång, utveckla din dans under ledning av instruktörer.

Men viktigast av allt, vi kommer helt enkelt att ha väldigt roligt tillsammans på dansgolvet.

Vårt mål är att du ska vara en bättre och mer mångsidig dansare när kursen är slut.

Beroende på gruppens storlek kommer det förhoppningsvis också att finnas tid för oss att gå in och ge individuell återkoppling till enstaka personer och danspar.

Plats

Kursen hålls vid Svanen, Hesseliusgatan 1 i Borlänge.

--- Covid-19 ---

För att följa Svenska Danssportförbundets riktlinjer kommer kurser som startas under hösten 2020 att genomföras på följande sätt:

 • Deltagare måste anmäla sig i par. Inga byten, du dansar hela terminen med samma danspartner och på kursen finns inga hjälpdansare.

 • Varje kurs kommer att innehålla färre deltagare än normalt för att säkerställa social distansering.  

 • Varje par kommer att tilldelas en egen del av lokalen för att ett avstånd på minst 1,5 m mellan paren ska uppnås.

 • Kurstillfällena kommer att minskas till en timme för att undvika folksamlingar vid in- och utpassage samt eventuellt möjliggöra uppdelning av kurser.  

 • Föreningen tillhandhåller handsprit och/eller tvål. 

 • Kursledare kommer att befinna sig i mitten av paren och instruera utan kroppskontakt.

För dig som är kursdeltagare gäller:

 • Du skall stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Detta gäller även din danspartner. Viktigt att man då meddelar den man är paranmäld med.
 • Om du vill dricka vatten tar du ta med egen fylld vattenflaska.

Paret skall hålla avstånd till andra par och kursledare i kapprum, toalettkö, på dansgolvet etc.

Välkomna hälsar

Anders, Linda och Antonia.
KursledarePlanned occasions
1. v.38 Tis 15/9 18:00 - 19:00 (1t)
2. v.39 Tis 22/9 18:00 - 19:00 (1t)
3. v.40 Tis 29/9 18:00 - 19:00 (1t)
4. v.41 Tis 6/10 18:00 - 19:00 (1t)
5. v.42 Tis 13/10 18:00 - 19:00 (1t)
6. v.43 Tis 20/10 18:00 - 19:00 (1t)
7. v.44 Tis 27/10 18:00 - 19:00 (1t)
8. v.45 Tis 3/11 18:00 - 19:00 (1t)
9. v.46 Tis 10/11 18:00 - 19:00 (1t)
10. v.47 Tis 17/11 18:00 - 19:00 (1t)

City: Borlänge

Where: Svanen

When: Tis 18.00-19.00

Start: 2020-09-15 (134 dagar sedan)

Occasions: 10

Instructors: Anders, Antonia, Linda

Price: 300 kr

Organizer: Dansklubben Borlänge Dance

Membership: Required