Workshops för styrelser i föreningar och SDF 18 april

Välkommen till en digital träff dagen efter Förbundsmötet, 18 april från kl 9:00-12.45
Anmäl er senast 12 april.

Målgrupp:
Föreningsstyrelser och SDF-styrelser - ni anmäler så många ni vill från er styrelse.
FS, VO och arbetsgrupper inom DSF.
Plattform: Teams-länk skickas ut till anmälda dagarna innan.
Eftersom det är en länk per deltagare till de olika workshopsen så önskar vi att alla anmäler sig enskilt.

I vanliga fall brukar helgen då Förbundsmötet hålls vara fylld av föreläsningar, information och socialisering. I dessa digitala tider blir det svårare att få till, men vi vill ändå kunna ge er föreningar möjligheter till lärdom och inspiration i samband med mötet. Det är viktigt för förbundet att föreningarna känner sig värdefulla och att de får stöd från oss. Därför anordnar vi en träff med olika teman dagen efter årsmötet. Träffen är digital och riktar sig till styrelser i föreningen. Första delen av dagen, som alla deltar på, kommer att handla om covid-19 och hur verksamheten i föreningarna har sett ut och kan komma att se ut framöver. Vi har skickat ut en enkät till alla föreningar om er verksamhet och detta kommer att presenteras. Det erbjuds även diskussionspass där vi kan dela med oss av erfarenheter och ta lärdom av varandra. Nästa del av dagen kommer att bestå av valbara pass på runt en timme.

Block 1 - Alla deltar
Danssporten under och efter Coronapandemin med gruppdiskussioner.

Block 2 - Du väljer två pass att delta på.
Valbara pass:

Pass 1 - Ny stadgemallar för IF och SDF.
DSF har arbetat fram en ny stadgemall för föreningar, nu bjuder vi in till en informationsträff. På träffen informeras om vad det innebär för föreningar, vilka förändringar som kan behöva göras och när det ska börja gälla och ni får chans att ställa frågor.

Pass 2 - Trygg idrott. För få anmälda
Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna. En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Barn är alla under 18 år. Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i er förening,

Pass 3 - Paradans – goda exempel och tips på hur du startar verksamhet för aktiva med funktionsnedsättningar.
På det här passet får du ta del av goda exempel och tips och idéer på vad ni om förening eller du som ledare kan tänka på när ni vill starta verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Du kommer att träffa föreningsrepresentanter och aktiva som delar med sig av sina egna erfarenheter. Exemplen kommer från olika typer av dans, en del med fokus på aktiva som använder rullstol och en del med mer fokus på andra funktionsnedsättningar. Du får också mer info om hur Paradansprojektet kan stödja er som förening.

Pass 4 – Workshop-VO-distrikt och SDF:s uppdrag.
Vad har Verksamhetsområde distrikt för uppdrag och hur ser specialdistriktsförbundens (SDF) arbete ut.
Vad tycker er förening att SDF:en ska ha för uppdrag, vad önskar er förening för stöttning 
Du kommer att träffa representanter från VO Distrikt som berättar om sitt arbete.

Pass 5 - Digital verksamhet.
Under senaste året har den Digital verksamheten blivet en stor del för att vi ska klara av att bedriva vår föreningsverksamhet både när det gäller möten, utbildningar, träning och kurser. Hur har olika föreningar löst att hålla verksamheten i gång?
Vad finns det för möjligheter är digitala danskurser här för att stanna?

Pass 6Motivation i förening
Modernt engagemang, finns det? Katharina Nilsson från RF-SISU Halland presenterar delar av ungdomsbarometern och ger inspiration från andra föreningars metoder. Vilka föreningsnormer kan/behöver vi bryta för att skapa ett större engagemang? Hur fungerar det i din förening? Passet innehåller gruppdiskussioner där aktivt deltagande behövs.

 

Pass 8 - Breaking, en del av DSF och en del av OS 2024 För få anmälda
Ta del av perspektiv från breakingprofil, en dansare som har vunnit SM flera gånger och som satsar inför OS.
Hur ser han på att breaking blir en del av idrottsrörelsen. Vad har brekingen gett honom? Vad kan brekingen ge barn och unga?

 


Pass 1

10.30-11.30

 

1 Uppdatering av föreningens stadgar-
Stadgemall

2 Trygg Idrott-

3 Paradans – goda exempel och tips på hur du startar verksamhet för aktiva med funktionsnedsättningar

4 Workshop-
VO-distrikt och SDF:s uppdrag.

15 min paus


Pass 2

11.45-12.45

5 Digital verksamhet -Genomföra kurser, mötet m.m.
Workshop- Erfarenhetsutbyte mellan föreningar
 

6 Motivation i förening
 

7 Paradans – goda exempel och tips på hur du startar verksamhet för aktiva med funktionsnedsättningar

8 Breaking en del av DSF och en del av OS 2024. Ta del av perspektiv från breakingprofil.

 

 

City: Digitalt

When: Sön 09.00

Start: 2021-04-18 (3 dagar sedan)

Organizer: Svenska Danssportförbundet