Utbildning IOL medlemsregistrering

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att föreningar som inte lämnar in medlemsstatistik i IOL innan sista datumet gått ut kommer att få en dubblerad verksamhetsavgift. Detta på grund av att denna information från varje medlemsförening är av yttersta vikt för DSF då bidrag och stöd bland annat baseras på denna statistik.

 

För att varje förening ska få möjlighet att göra rätt bjuder vi in alla föreningar till en utbildning i medlemsregistrering i IOL. Tre träffar kommer att erbjudas, för att så många som möjligt ska kunna delta. Datumen är 14 september kl. 19:00, 9 oktober kl.11:00 och 26 oktober kl. 19:00. Träffen är gratis och ni väljer själva vilket tillfälle ni vill delta på. 

 

Varje SDF (distrikt) kommer att skicka representanter till utbildningen så att ni föreningar kan vända er direkt till ert distrikt för att få ytterligare stöd. Även SISU-distriktens idrottskonsulenter som jobbar med danssport kommer att få information om denna utbildningsinsats för att kunna ge stöd.


(Show)

City: Digitalt

When: Tis 19.00

Start: 2021-09-14 (34 dagar sedan)

Organizer: Svenska Danssportförbundet

Direct registration