Introutbildning domare Hiphop

Introutbildning till Domarsteg 1 i Hiphop

Datum: 11 september
Tid: 16:00 - 19:00
Skriftligt prov: 19:00-20:30

Var: Digitalt
Utbildare & examinator: Victor Henriksson
Pris: 400:-/person inkl. examination 

Innehåll:
- Presentation av DSF och Code of Conduct   
- Genomgång av tävlingssystem och reglemente
- Genomgång av de olika dansstilarna inom disciplinen Hiphop  
- Genomgång av bedömningssystem och vote4dance 
- Genomgång och diskussioner kring bedömning utifrån bedömningskriterierna  
- Praktiska övningar med videobedömning 
-  Teoretiskt prov inklusive videobedömning    
 
Målgrupp: 
Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till domare i Hiphop och fyller minst 18 år under året. Du ska ha kunskaper i danser så som Hiphop, Popping, Locking och House på en hög nivå (det innebär inte att du måste ha tävlat, men du ska ha varit verksam i dans, din egen eller andras, på en nivå där du måste kunna identifiera och resonera kring dansstilarna. Det innebär bland annat hur dem utförs, grundtekniker, musikorientering och dess kvalitéer).  
 
Aktiva tävlingsdansare i högsta klass kan påbörja domarutbildning.  
  
Examination:
Examination består av skriftligt prov inklusive videobedömning, samt sidobedömning under våren. Vid godkänd examination är man klar att döma R-klasser (Rekrytering och Rising star) i Hiphop.
För att bibehålla din domarbehörighet ska du delta på, av DSF anordnade, domarseminarier minst vartannat år.

City: Digitalt

When: Sön 16.00

Start: 2022-09-11 (147 dagar sedan)

Instructors: Victor Henriksson

Price: 400 kr

Organizer: Svenska Danssportförbundet