Logotyp

Folkdansrörelsens Gröna Boken-danser - Stockholm

Många av Gröna bokens danser har under de senaste decennierna hamnat i bakvatten och blir ibland sedda över axeln av dem som anser sig företräda en mer genuint folklig syn på dans. Men är det så? Vad har dessa danser för bakgrund? En del dansbeskrivningar har efterhand förändrats i de senare upplagorna av Gröna boken och stilidealen har skiftat.

Under kursen diskuterar vi olika syn på folkdans/folklig dans inom folkdansrörelsen och 1970-talets och dagens ny folkliga rörelse. Vad är folklig danstradition, och hur förhåller sig folkdansrörelsens tradition till den?

Givetvis dansar vi också bland annat, Fryksdalspolska, Fyrmannadans, Schottis i turer, Snurrebocken, Västgötapolska, Östgötapolska och kanske att vi hinner med Daldans.

Kursledare:                                Gunilla Landmark och Mats Wahlberg

Gunilla och Mats har båda dansat sedan nedre tonåren, Gunilla i Örebro och Mats i Katrineholm. Sedan 1970-talet har båda varit dansledare i Philochoros, studenternas folkdansförening i Uppsala, och har lett flera kurser inom Ungdomsringen/Folkdansringen på distrikts- och riksnivå. Gunilla är ledamot av danssektionen i Folkdansringen Uppland och har stort silver från polskmärkesuppdansningen.

Spelman:                                     Olle Persson

Olle har spelat åt folkdansföreningar sedan början av 1980-talet, då hos Wadköpings Folkdansgille i Örebro. Han har i hög grad låtit spel och repertoar formas i nära samarbete med kunniga dansinstruktörer. Sedan år 1993 spelar han åt Philochoros.

Plats:                                            Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, 129 32 Hägersten

Datum:                                        LÖRDAG 17/10 - 2020

Tid:                                              10.00-17.00

Kursavgift:                                750:-/deltagare. Ej medlem i Folkdansringen 900:-/deltagare. (din medlemsrabatt syns i bekräftelsen)

                                                     I priset ingår kurs, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Anmälan:                                  Senast måndag 14 september
Vi planerar för att kunna genomföra Gröna Boken-kursen den 17/10, men följer löpande rapporteringen kring Covid-19 och myndigheternas rekommendationer. Vid inställd kurs pga. Covid-19 återbetalas hela kursavgiften.

Kursansvarig:                         Emma Karlsson, Dans- och musiksektionen, emma.karlsson@folkdansringen.se, 070-445 24 40

Distriktsansvarig:                 Maria Jansson, Folkdansringen Stockholm, kansliet@folkdansringen-stockholm.se, 08-98 44 10

City: Stockholm

Where: Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2, 129 32 Hägerste

When: Lör 10.00-17.00

Start: 2020-10-17 (om 25 dagar)

Instructors: Gunilla, Mats, Olle

Price: 900 kr

Organizer: Folkdansringen