Logotyp

Kurs i danser och musik till NORDLEK 2024

Nu kommer ett unikt tillfälle att få lära dig de gemensamma nordiska samdanserna och samspelslåtarna samt det svenska programmet till NORDLEK 2024 i Arendal!

Du kommer även att få lite allmän information om hela arrangemanget i Arendal.

LEDARE
Stig Eriksson, Nordleksansvarig för Sverige då det gäller dan
Helen Eriksson, Nordleksansvarig för Sverige då det gäller musik
Antonia Jacobaeus, ansvarig för det svenska Nordleksprogrammet

PLATS OCH DATUM
Landerydsgården, Bokhagsvägen 10, Linköping
Lördag 14 oktober 2023

Samling från kl. 10.30, kurs kl. 11-17 med avbrott för lunch och fika

MÅLGRUPP
Dansledare, musiker och andra intresserade

KOSTNAD
För medlem i Folkdansringen som är över 25 år: 695 kr

För medlem i Folkdansringen som är 25 år eller yngre 400
Ej medlem i Folkdansringen 950 kr
I priset ingår kurskostnad, lunch och fika under dagen

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag är 7 september. Vid anmälan ange om du vill delta i dans- eller musikkursen
Minsta antal deltagare för genomförande av kursen är 30 personer

FRÅGOR
Besvaras av Jimmy Persson, Dans- och Musiksektionen, 076-949 88 16

Kursen hålls i samarbete med Kulturens

Varmt välkommen!
Dans- och Musiksektionen i Svenska Folkdansringen

City: Linköping

Where: Landerydsgården, Bokhagsvägen 10, Linköping

When: Lör 11.00-17.00

Start: 2023-10-14 (229 dagar sedan)

Instructors: Antonia Jacobaeus, Helen Eriksson, Stig Eriksson

Price: 950 kr

Organizer: Folkdansringen

Folkdansringen
Org.nr: 802003-6342
rikskansliet@folkdansringen.se, 08-695 00 15

Powered by CogWork