Barndans

Barndans är dans på barns villkor. Lektionerna bygger på glädje och lust till rörelse och uttryck. Genom dans, lek och övningar stärks barnens kropps-och rumsuppfattning. Dansen tränar stryka och smidighet och övningarna innebär samarbete med kamrater, vilket tränar lyhördhet och förmåga att våga göra sig hörd. Genom dansen upptäcker barnen sina skapande möjligheter och de lär sig att lita på sin egen kreativitet, vilket bidrar till att stärka deras självkänsla. Medan de dansar tränas även språkutvecklingen och känslan för musik och rytm. Musikvalet är varierande, allt för att stimulera barnet på bästa sätt

Danscenter Fryshuset kursprogram >>>Planned occasions
1. v.04 Lör 30/1 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
2. v.05 Lör 6/2 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
3. v.06 Lör 13/2 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
4. v.08 Lör 27/2 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
5. v.10 Lör 13/3 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
6. v.11 Lör 20/3 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
7. v.12 Lör 27/3 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
8. v.15 Lör 17/4 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
9. v.16 Lör 24/4 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
10. v.18 Lör 8/5 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
11. v.19 Lör 15/5 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
12. v.20 Lör 22/5 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
13. v.21 Lör 29/5 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5

City: Stockholm

Where: Sal 5

When: Lör 10.30-11.15

Start: 2021-01-30 (78 dagar sedan)

Occasions: 13

Instructors: Rebecca

Price: 1950 kr

Organizer: Danscenter Fryshuset