Barndans

Barndans är dans på barns villkor. Lektionerna bygger på glädje och lust till rörelse och uttryck. Genom dans, lek och övningar stärks barnens kropps-och rumsuppfattning. Dansen tränar stryka och smidighet och övningarna innebär samarbete med kamrater, vilket tränar lyhördhet och förmåga att våga göra sig hörd. Genom dansen upptäcker barnen sina skapande möjligheter och de lär sig att lita på sin egen kreativitet, vilket bidrar till att stärka deras självkänsla. Medan de dansar tränas även språkutvecklingen och känslan för musik och rytm. Musikvalet är varierande, allt för att stimulera barnet på bästa sätt.Planned occasions
1. v.04 Ons 25/1 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
2. v.05 Ons 1/2 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
3. v.06 Ons 8/2 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
4. v.07 Ons 15/2 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
5. v.08 Ons 22/2 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
6. v.10 Ons 8/3 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
7. v.11 Ons 15/3 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
8. v.12 Ons 22/3 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
9. v.13 Ons 29/3 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
10. v.14 Ons 5/4 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
11. v.16 Ons 19/4 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
12. v.17 Ons 26/4 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5
13. v.18 Ons 3/5 16:45 - 17:30 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 5

Venues

Danscenter Fryshuset, Mårtendalsgatan 6, 12030 Stockholm

City: Stockholm

Where: Sal 5

When: Ons 16.45-17.30

Start: 2023-01-25 (58 dagar sedan)

Occasions: 13

Level: Från Öppen

Instructors: Aline Sparf

Price: 2080 kr

Organizer: Danscenter Fryshuset

Plats finns