Jazz

Jazzdans är sprunget ur den afroamerikanska kulturen. Rytmiken, svänget och den grundade tyngden från den kulturen blandades under 1900-talet med den klassiska balettens teknik och är idag grunden till en stor del av all kommersiell scenisk dans.
Vi tränar mycket på och lär oss hur en stark teknik hjälper oss att bli bättre dansare. Jazz har blivit ett samlingsnamn och på jazzklasserna dansar och uttrycker vi oss genom att beröra flera olika förgreningar inom jazzstilarna under terminens gång. Från smäktande, contemporärt lyriska moderna jazzkombinationer à la ”So you think you can dance”, till streetjazzens mer hårda och funky rörelser, via de showigaste Broadwaymusikal uttrycken, till den poppigaste smashing musikvideo-style. Betoning ligger på teknik, uttryck och känsla.
Danscenter Fryshuset kursprogram >>>Planned occasions
1. v.03 Lör 21/1 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
2. v.04 Lör 28/1 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
3. v.05 Lör 4/2 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
4. v.06 Lör 11/2 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
5. v.07 Lör 18/2 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
6. v.08 Lör 25/2 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
7. v.10 Lör 11/3 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
8. v.11 Lör 18/3 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
9. v.12 Lör 25/3 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
10. v.13 Lör 1/4 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
11. v.17 Lör 29/4 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
12. v.18 Lör 6/5 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3
13. v.19 Lör 13/5 12:30 - 13:45 (1t, 15m) Danscenter Fryshuset - Sal 3

Venues

Danscenter Fryshuset, Mårtendalsgatan 6, 12030 Stockholm

City: Stockholm

Where: Sal 3

When: Lör 12.30-13.45

Start: 2023-01-21 (250 dagar sedan)

Occasions: 13

Level: Från Nybörjare

Instructors: Jennifer Eriksson

Price: 2340 kr

Organizer: Danscenter Fryshuset

Plats finns