Barndans

Barndans är dans på barns villkor. Lektionerna bygger på glädje och lust till rörelse och uttryck. Genom dans, lek och övningar stärks barnens kropps-och rumsuppfattning. Dansen tränar stryka och smidighet och övningarna innebär samarbete med kamrater, vilket tränar lyhördhet och förmåga att våga göra sig hörd. Genom dansen upptäcker barnen sina skapande möjligheter och de lär sig att lita på sin egen kreativitet, vilket bidrar till att stärka deras självkänsla. Medan de dansar tränas även språkutvecklingen och känslan för musik och rytm. Musikvalet är varierande, allt för att stimulera barnet på bästa sätt

Danscenter Fryshuset kursprogram >>>Planned occasions
1. v.35 Sön 3/9 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
2. v.36 Sön 10/9 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
3. v.37 Sön 17/9 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
4. v.38 Sön 24/9 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
5. v.39 Sön 1/10 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
6. v.40 Sön 8/10 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
7. v.41 Sön 15/10 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
8. v.42 Sön 22/10 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
9. v.43 Sön 29/10 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
10. v.45 Sön 12/11 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
11. v.46 Sön 19/11 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
12. v.47 Sön 26/11 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1
13. v.48 Sön 3/12 10:30 - 11:15 (45m) Danscenter Fryshuset - Sal 1

Venues

Danscenter Fryshuset, Mårtendalsgatan 6, 12030 Stockholm

City: Stockholm

Where: Sal 1

When: Sön 10.30-11.15

Start: 2023-09-03 (259 dagar sedan)

Occasions: 13

Level: Från Öppen

Instructors: Rebecca Nordström

Price: 2080 kr

Organizer: Danscenter Fryshuset

Begränsad platstillgång. Plats finns men majoriteten av platserna är redan bokade

Danscenter Fryshuset
Org.nr: 802011-1582
danscenter@fryshuset.se, 08-691 76 00

Powered by CogWork