Köp/bokning av tagg till passersystem för medlemmar

Vänligen läs igenom nedan Policy för vårt taggsystem på Gåsalyckan!

OBS! När du fullföljt din bokning av tagg här så har du samtidigt intygat att du läst och godkänt Policyn och Rutiner kring Gåsalyckan och är medveten om att du eventuellt kommer att erläggas en avgift via bekräftelsen enligt nedan information!

 

Policy taggsystem - Gåsalyckan

Syfte 
Skapa en enhetlig policy och gemensamma rutiner för Lunds Dansklubb Gåsastegets passersystem med webbaserad administration. 

Allmänt 
Samtliga personer med tillgång till tagg ansvarar för att lokalen alltid lämnas i ett bra skick och att samtliga rutiner enligt “Rutin för Gåsalyckan” efterföljs. 

För “friträning” i lokalen råder fri tillgång för alla efter införskaffandet av tagg eller erlagd träningsavgift. Det går inte att boka upp lokalen utan alla medlemmar är välkomna när ingen annan verksamhet pågår i lokalen. All bokad verksamhet ser ni på hemsidan under Kalendern https://gasasteget.se/kalender/ 

Då alla med tillgång till tagg kan dyka upp på friträningarna ska musiken väljas och anpassas gemensamt av de som befinner sig i lokalen för träning. 

Utlämning av tagg; 

Köp/bokning av tagg görs via Event & Kurser på Gåsastegets hemsida som en anmälan. Du får därefter ett mail med eventuella betalningsinstruktioner. Taggar lämnas endast ut personligen på plats tillsammans med signering av “Utlämning tagg Lunds Dansklubb Gåsasteget” då även rutinerna för lokalen delas ut. För utlämningen, kontakta därefter styrelsen via styrelsen@gasasteget.se. 

Rätt till tagg - utan avgift 
För att ha rätt till en tagg kostnadsfritt ska man ha löst aktuellt medlemskap i klubben och ha ett aktivt uppdrag enligt någon av nedan punkter. 

  1. Styrelsemedlem 

  1. Kommittédeltagare (TTK, senior, fest, lokal, PR, Web) 

  1. Arbetsgrupper m.fl. (valberedning, tisdagsgrupp, städgrupp) 

  1. Kursledare med uppdrag för aktuell termin 

  1. Övriga funktionärer med behov av tillgång till lokalen (tex evenemangsansvariga, socialdansansvariga) 

  1. Aktivt licensierade tävlingsdansare för Gåsasteget med målsättningen att starta i minst 2 tävlingar under innevarande kalenderår 

Taggen är personlig och får inte lånas ut till någon annan. 

Funktionärer enligt ovan har rätt att nyttja lokalen till friträning när ingen annan verksamhet förekommer. Det är tillåtet att ta med sig en danspartner vid friträningen förutsatt att personen (om denne inte har en tagg) betalar in samma avgift som vid tisdagsdansen. Om man behöver testa att  träna med en som inte är medlem så godkänns det en första gång som test. Rutinen är dock att de fria träningarna endast är för medlemmar. (OBS! Olika kostnad för medlemmar och icke medlemmar, se swish-instruktioner på plats).  

Återlämning av tagg: 

Efter avslutat uppdrag återlämnas tagg senast 2 veckor efter att uppdraget är slut. För kursledare lämnas taggen åter efter avslutad termin.  

Mottagandet signeras av behörig styrelsemedlem. För återlämning, kontakta styrelsen via styrelsen@gasasteget.se. 

Vid borttappad eller skadad tagg blir den medlem som registrerats som innehavare av taggen ersättningsskyldig till klubben med en avgift på 200 kr. 

 
Rätt till tagg - mot avgift 

Mot avgift enligt nedan, har medlemmar i klubben möjlighet att få tillgång till en tagg i syfte att använda lokalen för friträning då ingen annan verksamhet förekommer. Det är tillåtet att ta med sig en danspartner vid friträningen förutsatt att personen (om denne inte har en tagg) betalar in samma avgift som vid “tisdagsdansen”. Om man behöver testa att träna med en som inte är medlem så godkänns det en första gång som test. Rutinen är dock att de fria träningarna endast är för medlemmar. (OBS! Olika kostnad för medlemmar och icke medlemmar, se swish-instruktioner på plats). 

  1. Kursdeltagare betalar 250 kr per halvår (1/1-30/6, 1/7-31/12). 

Taggen är personlig och får inte lånas ut till någon annan.  

Köp av tagg görs via Event & Kurser på Gåsastegets hemsida som en anmälan. Du får därefter ett mail med betalningsinstruktioner. Taggar lämnas endast ut personligen på plats tillsammans med signering av “Utlämning tagg Lunds Dansklubb Gåsasteget” då även rutinerna för lokalen delas ut. För utlämning, kontakta styrelsen via styrelsen@gasasteget.se.  

Återlämning av tagg: 

Efter avslutat period/halvår lämnas tagg åter senast 2 veckor efter avslutad period/halvår.  

Mottagandet signeras av behörig styrelsemedlem. För återlämning, kontakta styrelsen via styrelsen@gasasteget.se. 

Vid borttappad eller skadad tagg blir den medlem som registrerats som innehavare av taggen ersättningsskyldig till klubben med en avgift på 200 kr. 

 

//Gåsastegets styrelse 2022-08-28 

 
 

 

 


(Show)
(Show)

Venues

Gåsasteget, Kalkstensvägen 6, 22478 Lund

City: Lund

Where: Kalkstensvägen 6, LUND

When: Lör

Start: 2023-07-01 (287 dagar sedan)

Level: Från Nybörjare till Elit

Organizer: Gåsasteget

Membership: Required

Direct registration

Gåsasteget
Org.nr: 845003-3967
info@gasasteget.se

Powered by CogWork