Modern Dans14år-äldre

Den moderna dansens uppkom som en reaktion mot den klassiska balettens kontrollerade rörelsemönster, där man istället ville utforska och experimentera rörelser utifrån friare former.
Modern dans hämtar inspiration från kroppens naturliga sätt att röra sig, som att gå, springa, rulla, falla, snurra och hoppa. Fokus ligger på att utforska rum, tid, kraft, tyngd och flöde och strävar efter utveckling inom olika rörelsekvaliteter. Klasserna innehåller grundlig uppvärmning, förflyttningar över golvet, danskombinationer och även mycket fokus på improvisation där du får utforska kroppens individuella rörelser.

City: Handen

Where: Sal 3

When: Mån 20.10-21.10

Start: 2021-09-06 (21 dagar sedan)

Occasions: 12

Level: Från Nybörjare/Fortsättare

Instructors: Ronja S, Ebba N

Price: 1595 kr

Organizer: Haninge Dansstudio