Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Ändra lokalt ansvarig

Om det redan finns en lokalt ansvarig upplagd som fortfarande är aktiv

Finns det i systemet en person som är upplagd som lokalt ansvarig så kan den lämna över sin behörighet till en eller flera andra personer inom organisationen. Följande steg genomförs då av dig som sedan tidigare är lokalt ansvarig:

Om det inte finns någon aktiv lokalt ansvarig upplagd

Om det är så att det inte alls finns någon lokalt ansvarig upplagd, eller om den eller de som är likalt ansvariga har lämnat organisationen och inte längre finns tillgängliga för att lämna över sin behörighet, behöver ni mejla supporten.

För att vi på supporten skall veta att det verkligen är vad organisationen önskar och inte bara är en förfrågan från en enskild individ måste organisationens önskemål styrkas. Vanligast är att hänvisa till kontaktuppgifter på den egna webbplatsen. Står det exempelvis där att den nya lokalt ansvarige också är ordförande eller motsvarande så är det tillräckligt för oss. Finns ingen sådan information så be gärna den som tidigare var lokalt ansvarig att bekräfta vem som skall ta över. Om det sker via mejl så skicka från en mejladress som redan finns kopplad till personen. Är det inte möjligt så får vi ta ställning då till hur vi skall gå vidare i det enskilda fallet.

E-post info@dans.se


© Dans.se 2019-10-14 E-post info@dans.se