Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Mer information

Läs om XML i Wikipedia

Autentisera användare

Genom att i ett https-anrop skicka med ett användarnamn och ett lösenord kan ni bland annat få reda på om användaren finns registrerad, om lösenordet stämmer och vilken behörighet användaren eventuellt har.

Svaret får ni i form av XML. Med den informationen har ni sedan möjlighet att efterfråga ytterligare data om användaren.

För att kunna autentisera en användare måste ni först autentisera er själva på samma sätt som vid flertalet andra anrop från andra servrar. Mer om detta hittar ni i handledningen på Anrop från annan server.

Exempel på anrop

https://dans.se/xml/?type=userLogin&org=ma&pw=&username=Testis&userPw=L%C3%B6senord+i+klartext

© Dans.se 2019-10-16 E-post info@dans.se