Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Filtrera kalenderposter och aktiviteter

Exempel på begäran av XML-fil

https://dans.se/xml/?type=events&org=ma&pw=

https://dans.se/xml/?type=courses&org=ma&pw=


Parametrar

Parameter Värden Kommentar
catId Positivt heltal Avgränsar till specifik kategori
openForAge Positivt heltal (ålder på potentiell deltagare) Avgränsar till aktiviteter öppna för specificerad ålder
instructor Namn, personnr, e-post, db-id, key mm Avgränsar till instruktör
eventGroup Kod för aktivitetsgrupp Koden sätter ni själva
dateInterval next3m, next6m, next1y, future, last3m, springTerm, summerTerm, autumnTerm mm Avgränsar till viss tidsperiod

Parametern regStatus

Värde Innebörd
0 Alla. Gamla, aktuella och kommande aktiviteter
OPEN_FOR_REG Alla aktiviteter som är öppna för anmälan
PUBLIC Alla aktiviteter som just nu visas publikt (default*)
NONE_EXPIRED Publikt synliga, dolda och framtida aktiviteter
NOT_YET_SHOWN Endast framtida ännu ej visade aktiviteter

*) Förvalt. Om inget annat val aktivt anges används detta filter då aktivitetslistan hämtas


Visningsalternativ

Värde Innebörd
show[longdescriptionAsPlainText]=1 Omformeterar beskrivningen från HTML till enkel oformaterad text
© Dans.se 2019-10-23 E-post info@dans.se