Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Övergångsregler inom DSF 2011-01-22

I Svenska Danssportförbundets (DSF:s) tävlingsreglemente daterat 2011-01-22 med tillhörande Övergångsregler framgår hur befintliga par och trior inom BRR flyttas till nya klasser baserat på deras tidigare klasstillhörighet. Här beskrivs hur dessa regler har tolkats och tillämpats.

Tolkningar av reglementet 2011-01-22 som tillämpas vid beräkning av nya klasstillhörigheter

Vissa av antaganden har gjorts därför att de avspeglar intentionen bakom nya reglementet och tillhörande övergångsregler. Andra antaganden har gjorts därför att det är så som Dans.se tidigare beräknat klass- och regelgruppstillhörighet och vi har tills vidare valt att lämna så många delar som möjligt oförändrade.

Tillämpning, exempel 1

Ett par som inte tidigare tävlat tillsammans skall starta i LH. Utifrån deras ålder så kan de själva välja om de vill starta i ungdom eller junior. Killen har aldrig tidigare tävlat och tillhör därmed lägsta regelgrupp (RG 5). Tjejen har tidigare tävlat i LH och tillhör RG 4. Lagets numeriskt lägsta regelgrupp blir därmed 4.

I LH Ungdom är klassen LHUB öppen och tillhör RG 4. Eftersom tjejen i laget är kvalificerad att tävla i LHUB (N-klass) så får de inte tävla i R-klass i LH Ungdom.

I LH Junior är lägsta öppna N-klass RG 3. Eftersom ingen av dansarna i laget har nått regelgruppen för lägsta öppna N-klass så tillåts de starta i R-klass i junior. Som alltid får de även starta i lägsta öppna N-klass som ju i detta fall är LHJB.

De klasser som Dans.se föreslår blir därmed LHUB, LHJR och LHJB.

Tillämpning, exempel 2

Ett befintligt buggpar där båda fyllt 40 år har 2010 tävlat i BVC. Då övergångsreglerna i Dans.se tillämpas automatiskt 2011-01-21 så flyttas paret till BVB. Om paret i deras första tävling 2011 väljer att anmäla sig till B35 sker åldersuppflyttningen från BVB till B35A.

Om ni vill frångå detta måste en frivillig åldersförflyttning läggas in manuellt i Dans.se daterad 2011-01-01 där paret flyttas från BVC till B35B. Mejla i så fall till förbundet.

Nya klassberäkningen i Dans.se är endast preliminär

Antagandena som gjorts ovan är som sagt inte sanktionerade av förbundet utan tillämpas endast tillsvidare i Dans.se i väntan på förtydliganden eller kompletterande regler.

Dans.se ger förslag och varningar men ni kan själva ändra de klasser Dans.se föreslår om ni anser att det inte stämmer. Dans.se är ännu inte intrimmat på det nya tävlingsreglementet varför felräkningar i Dans.se kan förekomma.

Klubben alltid ansvarig för tävlingsanmälan

Den som är tävlingsansvarig inom anmälande klubb är alltid ansvarig för alla anmälningar från den egna klubben. Ni som är klubbansvariga kan inte uteslutande förlita er på klasshanteringen i Dans.se utan måste själva kontrollera att klasserna stämmer.

Dispenser från förbundet

Det går alltid att söka dispens från förbundet för att byta klass eller regelgrupp. Dispensansökan skickas till förbundet.

Länkar till relaterad information på DSF:s webbplats

Tävlingsreglemente gällande vid övergången (nytt reglemente finns)

Övergångsregler 2011-01-22

Princip för dispens från Övergångsreglerna

© Dans.se 2019-10-16 E-post info@dans.se