Dans.se

Logga in
Seletct another lanuage
Start Hjälp

Bankavtal för tjänsten Bankgiro Inbetalningar

Överföring från Bankgiro

För att aktivera ned nödvändiga filöverföring från Bankgirocentralen (BGC) så måste ni teckna ett avtal om detta med er vanliga bank. Vi kan inte göra det åt er och ni kan inte heller vända er direkt till BGC. Däremot hanterar alla svenska banker Bankgiro och kan lägga upp det avtal om filöverföring som krävs för att tjänsten skall fungera.

Kostnad

För att kunna utnyttja tjänsten Bankgiro Inbetalningar måste ni ha ett bankgirokonto. Om ni inte redan har det så är kostnaden för att öppna ett nytt bankgirokonto omkring 250 kr. För tjänsten Bankgiro Inbetalningar tar sedan er bank ut en avgift på omkring 1,25 kr per bankgirotransaktion. Den exakta kostnaden kan variera mellan olika banker.

Vissa banker fakturerar sedan en avgift för själva datakommunikationen/filöverföringen som dock fördelas proportionellt på alla organisationer som nyttjar tjänsten varför kostnaden per organisation blir liten. När detta skrivs blir den årliga kostnaden för detta mellan några tior för mindre organisationer med spridda inbetalningar upp till några hundrallappar för de organisationer som dagligen tar emot bankgiroinbetalningar med bildfiler.

CogWork tar inte ut någon extra avgift för att automatiskt läsa in och pricka av bankgirobetalningar.

Redovisning via er Internetbank förblir tillgängligt men pappersutskick upphör

När filöverföring via Bankgiro Inbetalning aktiveras så upphör normalt tjänsten kontoutdrag på papper om ni har en sådan. Ni bör därför säkerställa att ni har en alternativ inloggning till ert Bankgirokonto, t ex via er egen bank, så att ni fortfarande kan ta del av alla inkommande betalningar även om filöverföringen via CogWork inte skulle fungera som avsett. Speciellt viktigt är detta i början eftersom det ibland kan uppstå en del frågetecken då tjänsten först aktiveras.

Vid mjuk eller hård kontroll av OCR-nummer

Om ni väljer att i avtalet med er bank aktivera mjuk eller hård kontroll av OCR-nummer så måste ni i inställningarna för det bankgirokontot ange att OCR alltid skall användas. Tänk också på att om ni valt hård kontroll så kommer tidigare skickade referensnummer som inte är OCR-nummer inte att kunna användas vi inbetalning via en Internetbank. Det gör däremot ingenting om ni under en period använder OCR-hantering för kontot utan att OCR är aktiverat på själva bankgirokontot.


Grunduppgifter för bankgiroavtal
Tjänst Bankgiro Inbetalningar
Kundnummer avtal 692416 (CogWork)
Kommunikation från BGC Servicebyrå nr 910557 (CogWork)
Leverans/periodicitet Dagligen (en gång per dag)
Separat bildfil/avbildsfil Ja, dagligen
OCR-kontroll1 Mjuk
Utökad blankettregistrering2 I enlighet med valet av OCR-referenskontroll
Övriga uppgifter
Teknisk kontakt Erik Terenius (erik@cogwork.se, 070-962 84 84)
Provkörning av filöverföring Nej
Test av OCR-avier Nej

1) Filöverföringen fungerar både med och utan OCR-kontroll. I de flesta fall är det lämpligt att starta med mjuk kontroll. Vid behov är det enkelt att i efterhand byta till hård kontroll med variabel referenslängd + checksiffra. I inställningarna för bankgironumret i CogWork-systemet måste också OCR-hantering aktiveras för att utgående betalningsavier mm skall utformas med OCR-nummer.

2) Utökad blankettregistrering innebär att Bankgirot försöker identifiera OCR-nummer även i handskrivna inbetalningsavier


Testa överföringen

Betala in 1 krona och ange som meddelande till mottagare endast 133. Siffran 133 är det första fullständiga OCR-numret med längd och kontrollsiffra. 133 har dock ingen innebörd i systemet utan när betalningen registreras kommer den att fastna för manuell hanering. När den gör det kan ni boka bort testinbetalningen som öresutjämning.

1) Betala via en vanlig internetbank. Detta är den viktigaste kontrollen. Inbetalningen bör synas i systemet senast två bankdagar efter att den lagts in.

2) Betala via en handskriven betalningsavi. Detta är för att kontrollera att överföringen av bildfiler fungerar korrekt. Inbetalningen bör synas i systemet senast fem bankdagar efter att inbetalningen postats.

© Dans.se 2017-10-22 E-post info@dans.se