Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Formulär till bokning, utvärdering, kundenkäter mm

Så här kan du genomföra en kundundersökning via e-post.

1) Bygg formuläret och tilldela det ändamålet "Fristående enkät/undersökning"

2) Skapa ett massutskick och välj mallen "Kundundersökning"

3) I mottagarlistan (steg två) kopplar du utskicket till formuläret du vill använda

4) Granska och slutför massutskicket som vanligt

© Dans.se 2019-10-21 E-post info@dans.se