Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Tekniskt om e-postlistor

Som underlag till e-postlistorna används grupper i adressboken. Varje grupp kan ges en egen e-postadress förutsatt att domänen hanteras av servern.

 

Exempel på automatgenererade filer

Förklaring till variablerna i 1022.rc
LONG_NAME Namn på gruppen
SHORT_NAME Kortnamn på listan ("pretty-printed")
LIST_EMAIL Listans e-postadress
MAX_SIZE Max storlek (i bytes) på meddelanden. Observera att i databasen lagras detta i enheten kByte medan det i Procmail-skriptet skall anges i Bytes.
SET_REPL_TO Anger vad svarsadressen ska sättas till:
 
  • "list" Reply-to sätts till listans adress
  • "both" Reply-to sätts till både avsändarens och listans adresser
  • "unchg" Reply-to lämnas unchanged (vilket betyder avsändarens adress)
CHECK_ACC Anger om avsändarens adress ska kollas mot adresserna i accept-filen:
 
  • "yes" Kolla att avsändaren är tillåten
  • "no" Kolla inte (dvs listan är öppen för alla att skicka till)
ACCEPT_LIST Filnamn på accept-filen
DIST_LIST Listans mottagaradresser

Noteringar

© Dans.se 2019-10-16 E-post info@dans.se