C+. Lindy Hop Beg-Intermediate+ TUESDAYS *Paused - back 7/9*

Detta är en kurs som påbörjades sent hösten 2020 men pausades p.g.a. covid-19.  Kursens sista 4 gånger har nu fått nya datum med start den 7 september 2021. 

OBS! ny lokal och ny tid

Om du var med på denna kurs när den pausades har du kvar din plats och behöver endast meddela oss om du inte vill/kan delta.

This is a course that started Fall 2020 but was put on hold due to covid-19.  We plan to start again the 7th of September 2021 to finish the last 4 occasions.

NOTE! New venue and new hours

If you participated in the earlier part of this course, you still have your spot and only need to let us know if you do not want/can't participate.

C+ continues directly where C left off. The idea is that in this way you primarily continue to take the course at the same time, place and with basically the same classmates as the course that ends the week before …

 • Duration: 5 TUESDAYS 
 • Nydalaskolan, Kollegiegatan 11, Malmö. Byggnad B
 • HepCat-members' price for this course is SEK 650 and membership is an additional SEK 50 per semester. 
 • Youth, 24 years and below and students receive a discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some of your money back (or be charged less if you have not yet paid). More than 3 weeks before you get 80% back. 2 - 3 weeks before you get 50% back. Less than 2 weeks before there is no refund.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


C+ fortsätter direkt där C slutade. Tanken är att du på detta sätt fortsätter gå kurs på samma tid, plats och med i stort sätt samma kurskamrater som den kurs som avslutas veckan före…

 

 • Omfattning: 5 TISDAGAR 
 • Nydalaskolan, Kollegiegatan 11, Malmö. Byggnad B
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 650 kr. Medlemskap kostar 50 kr per termin.
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betala med r i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få en del av pengarna tillbaka eller debiteras mindre om du ännu inte har betalat. Mer än 3 veckor före får du 80% tillbaka.2-3 veckor före får du 50% tillbaka. Mindre än 2 veckor före återbetalas inget.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan. Planned occasions
1. v.43 Tis 20/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
2. v.36 Tis 7/9 18:10 - 19:30 (1t, 20m) Nydalaskolan - Gymnastiksal
3. v.37 Tis 14/9 18:10 - 19:30 (1t, 20m) Nydalaskolan - Gymnastiksal
4. v.38 Tis 21/9 18:10 - 19:30 (1t, 20m) Nydalaskolan - Gymnastiksal
5. v.39 Tis 28/9 18:10 - 19:30 (1t, 20m) Nydalaskolan - Gymnastiksal

City: Malmö

Where: Gymnastiksal, Nydalaskolan

When: Tis 18.10-19.30

Start: 2021-09-07 (394 dagar sedan)

Occasions: 5

Level: Från Beg-Intermediate+

Instructors: LinaMaria, Mattias B

Price: 650 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

7 förare och 9 följare anmälda till totalt 36 platser