B. Lindy Hop Beg-continued (Fall 21)

On this level we continue with polishing the basics set during the beginners' weekend, and add more figures. We will also work with the details that will improve the feel and look of your dancing.

Normally you will take Continued 1-2 times before moving on to the next level.

NOTE! This course picks up where the beginners weekend ended. Thus you really need to take the beginners weekend or similar before taking this course.

If you have taken beginners classes elsewhere please write a comment about this when you register.

 • Duration: 10 WEDNESDAYS (15 hours of teaching).
 • Sorgenfriskolan, Mariagatan 1, Malmö,  The right entrance
 • HepCat-members' price for this course is SEK 1250 and membership is an additional SEK 50 per semester. 
 • A discount of SEK 200 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


På denna nivå fortsätter vi att slipa på grunderna som lades på nybörjarkursen och lägger till fler turer. Vi kommer också att arbeta med detaljerna som ska ge dig bättre känsla och göra din dans snyggare.

Normalfallet är att man går Fortsättning 1-2 gånger innan man går vidare till nästa nivå.

OBS! Detta är en direkt fortsättning på vår nybörjarhelg. Du måste m.a.o. gå den eller motsvarande för att kunna delta i denna kurs

Om du gått nybörjarkursen på annat håll får du gärna skriva en kommentar om detta när du anmäler dig.

 • Omfattning: 10 ONSDAGAR (15 timmars undervisning).
 • Sorgenfriskolan, Mariagatan 1, Malmö,  Rätt ingång
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 1250 kr. Medlemskap kostar 50 kr per termin.
 • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betalar i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan.Planned occasions
1. v.40 Ons 6/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Sorgenfriskolan - Gymnastiksal
2. v.41 Ons 13/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Sorgenfriskolan - Gymnastiksal
3. v.42 Ons 20/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Sorgenfriskolan - Gymnastiksal
4. v.43 Ons 27/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Sorgenfriskolan - Gymnastiksal
5. v.44 Ons 3/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Sorgenfriskolan - Gymnastiksal
6. v.45 Ons 10/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Sorgenfriskolan - Gymnastiksal
7. v.46 Ons 17/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Moriska Paviljongen - Stora salongen
8. v.47 Ons 24/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Moriska Paviljongen - Stora salongen
9. v.48 Ons 1/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Moriska Paviljongen - Stora salongen
10. v.49 Ons 8/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Moriska Paviljongen - Stora salongen

City: Malmö

Where: Gymnastiksal, Sorgenfriskolan

When: Ons 18.15-19.45

Start: 2021-10-06 (365 dagar sedan)

Occasions: 10

Level: Från Beg-continued

Instructors: LinaMaria Bengtsson, Jerry Segerberg, Josefin Karlsson, Mattias Bruzelius

Price: 1250 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

19 förare och 22 följare anmälda till totalt 50 platser