D. Lindy Hop: Intermediate

You should take Beginners-Intermediate 2-3 times before applying to this level. The basics are 100 % set, you know a lot of variations both in figures and in steps and you are dancing socially quite often.

We will put emphasis on technique. You will learn more leading and following techniques, musicality and Jazz steps. The workload is higher than in previous courses and you need to practice outside the course schedule.

 • Duration: 10 MONDAYS  
 • Moved to Smålands Nation, Kastanjegatan 7, LundNOTE! See schedule below 
 • (Moved from Kemicentrum, Naturvetarvägen 14, Lund, entrence B, room H + I
 • HepCat-members' price for this course is SEK 1250 and membership is an additional SEK 50 per semester. 
 • A discount of SEK 200 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 
 • LTH-students get an additional 100kr discount with the code TLTH
 • Då denna kurs delvis är samtidigt som socialdansen får du 50% rabatt på socialdansen samma kväll som du går kurs. 

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible..

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


Du bör ha gått Nybörjar-Medel 2-3 gånger innan du anmäler dig till medelnivån. Grunderna sitter i ryggraden, du kan en hel del variationer i både turer och steg och dansar mycket socialt.

Nu kommer vi att lägga stor fokus på teknik. Vi kommer att lära oss mer förar- och följarteknik, musikanpassning och jazzsteg. Utlärningstempot är högre än på tidigare nivåer och du behöver träna mellan lektionstillfällena.

Medel är en nivå där man kan stanna kavar länge 


 

 • Omfattning: 10 MÅNDAGAR 
 • Flyttat till Smålands Nation, Kastanjegatan 7, LundOBS! Se schema nedan för datum med avvikande loaler
 • ( Flyttat från Kemicentrum, Naturvetarvägen 14, Lund, entrence B, room H + I)
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 1250 kr. Medlemskap kostar 50 kr per termin.
 • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betalar i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.
 • LTH-studenter får ytterligare 100kr i rabatt med koden TLTH
 • As this course is partly at the same time as the social dance, you get a 50% discount on the social dance the same evening as you take the course

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan. 


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.43 Mån 25/10 19:20 - 20:40 (1t, 20m) Smålands Nation - Klubblokalen
2. v.45 Mån 8/11 19:20 - 20:40 (1t, 20m) Smålands Nation - Klubblokalen
3. v.46 Mån 15/11 19:20 - 20:40 (1t, 20m) Smålands Nation - Klubblokalen
4. v.47 Mån 22/11 19:20 - 20:40 (1t, 20m) Smålands Nation - Klubblokalen
5. v.48 Mån 29/11 19:20 - 20:40 (1t, 20m) Smålands Nation - Klubblokalen
6. v.50 Mån 13/12 19:20 - 20:40 (1t, 20m) Smålands Nation - Klubblokalen
7. v.02 Mån 10/1 19:20 - 20:40 (1t, 20m) Smålands Nation - Klubblokalen
8. v.03 Mån 17/1 19:20 - 20:40 (1t, 20m) Smålands Nation - Klubblokalen
9. v.04 Mån 24/1 19:20 - 20:40 (1t, 20m) Smålands Nation - Klubblokalen
10. v.05 Mån 31/1 19:20 - 20:40 (1t, 20m) Smålands Nation - Klubblokalen

City: Lund

Where: Klubblokalen, Smålands Nation

When: Mån 19.20-20.40

Start: 2021-10-25 (om 28 dagar)

Occasions: 10

Level: Från Intermediate

Instructors: LinaMaria, Mattias B

Price: 1250 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Late registration