C-F. Acrobatics in Lindy Hop SHOW GROUP

In this course you register and train with a permanent partner.

A course where we not only learn acrobatics but also to get em into the dance with flow and confidence with the goal to do a show.

To keep up, you must have practiced acrobatics before, passed AT LEAST Lindy Hop intermediate (D) and have a good flow in your swingout.

 

 • Duration: 10 SUNDAYS 
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. In this building
 • HepCat-members' price for this course is SEK 1250 and membership is an additional SEK 50 per semester. 
 • A discount of SEK 200 is offered those who register and pay at least 3 weeks in advance .
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 

Please note that ALL registrations are binding!

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


I denna kurs anmäler du dig och tränar med en fast partner. 

Vil tränar inte enbart akrobatik. Målet är att Ni ska känna trygghet med tekniken och få in dem i dansen med flyt med mål att göra en uppvisningsrutin med akrobatik. 

För att hänga med ska du ha tränat akrobatik tidigare, gått MINST Lindy Hop medel (D) och ha bra flyt på din swingout

 • Omfattning: 10 SÖNDAGAR
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. I denna byggnad
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 1250 kr. Medlemskap kostar 50 kr per termin.
 • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betalar i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan. 


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.42 Sön 24/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
2. v.43 Sön 31/10 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
3. v.44 Sön 7/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
4. v.45 Sön 14/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
5. v.46 Sön 21/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
6. v.47 Sön 28/11 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
7. v.48 Sön 5/12 18:15 - 19:45 (1t, 30m)
8. v.01 Sön 9/1 18:00 - 20:00 (2t)
9. v.02 Sön 16/1 18:00 - 20:00 (2t)
10. v.03 Sön 23/1 18:00 - 20:00 (2t)

City: Lund

Where: Gymnastiksal 42, Lerbäckskolan

When: Sön 18.15-20.00

Start: 2021-10-24 (om 27 dagar)

Occasions: 10

Level: Från Intermediate till Intermediate-advanced - advanced

Instructors: Jenny J, Kim

Price: 1250 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Late registration