Audition call for E in Malmö 29/9 2021

If you sign-up for E for the first time you will automatically be called to this audition. 

Participation is mandatory to be approved for the E and / or F level. If you cannot attend, you must notify us as soon as possible so that we can try to arrange a private audition. A smaller cost may apply for those who need a private audition.

It is important to participate even if your registration for the course is still in queue. At least if you still want a chance to join the course.

If you are admitted to E and then fail to audition, you will instead get a seat on D the same day and time or if you wish for another day, Monday, Tuesday (D or DE). 

 


Om du anmäler dig till E för första gången kommer du per automatik att kallas till denna audition. Antagen till audition betyder m.a.o. att du är kallad till audition.

Deltagande är obligatoriskt för att bli godkänd för E och/eller F-nivån. Om du inte kan närvara måste du snarast meddela oss så att vi kan försöka annordna en privat audition. En mindre kostnad kan tillkomma för den som behöver privat audition

Det är viktigt att delta även om din anmälan till kursen fortfarande är i kö. Åtminstone om du fortfarande vill ha en chans att komma med på kursen.  

Om du är antagen till E och sen inte klarar audition får du istället en plats på D samma dag och tid eller om du så önskar en annand dag, mån-, tisdag (D eller DE). 

 



Planned occasions
1. v.39 Ons 29/9 18:15 - 20:15 (2t) Ungdomens hus - Festsalen

City: Malmö

Where: Festsalen, Ungdomens hus

When: Ons 18.15-19.45

Start: 2021-09-29 (i övermorgon)

Level: Från Intermediate - intermediate-advanced

Organizer: HepTown