Beginners Acrobatics in Lindy Hop START FLYING

A beginner's course in acrobatics for Lindy Hop. We will focus on the acrobatics so it does not matter what Lindy Hop level you are at, but you should at least have a beginner weekend behind you. The course is just as suitable for an advanced Lindy Hoppers who wants to learn acrobatics as we will not spend time on the dance itself.

In this course you register and train with a fixed partner.

You participate at your own risk!

We are care about safety. In this course, it is extra important to follow the teachers' instructions and dare to pass if something does not feel OK.

 

 • Duration: 5 SUNDAYS 
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. In this building
 • HepCat-members' price for this course is SEK 650 and membership is an additional SEK 50 per semester. 
 •  
 • Youth, 24 years and below and students receive an additional discount of SEK 80 if they register and pay in advance.
  Youth discount is applied automatically for 24 years and below. To get Student discount for 25 years and above use booking code STUDENT. Discounts are not shown until you get your payment information. 

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


En nybörjarkurs i akrobatik för Lindy Hop. Vi fokuserar är på själva akrobatiken så det spelar mindre roll vilken Lindy Hop nivå du är på, men du bör åtminståne gått en nybörjarhelg. Kursen passar dock lika bra för en avancerad Lindy Hoppare som vill lära sig akrobatik då vi inte kommer att lägga tid på själva dansen.

I denna kurs anmäler du dig och tränar med en fast partner. 

Du deltar på eget ansvar!

Vi är noga med säkerheten. Det är på denna kurs extra viktigt att följa lärarnas instruktioner och våga avstå om något inte känns OK. 

 • Omfattning: 5 SÖNDAGAR
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. I denna byggnad
 • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 650 kr. Medlemskap kostar 50 kr per termin.
 •  
 • Ungdomar under 24 år samt studenter får ytterligare 80 kr i rabatt förutsatt att anmäler sig och betalar i förskott.
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 24år och under. För studentrabatt för 25år och uppår använd bokningskod STUDENT. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan. 

City: Lund

Where: Gymnastiksal 42, Lerbäckskolan

When: Sön 16.30-18.00

Start: 2021-10-31 (329 dagar sedan)

Occasions: 5

Level: Från Beg-continued till Intermediate - intermediate-advanced

Instructors: Jenny Jansner, Kim Jansner

Price: 650 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

0 förare och 0 följare anmälda till totalt 22 platser