Swing Practice 27/9 21:00

Detta är inte en kurs och inte en vanlig socialdans. Det är ett tillfälle att öva på din swingdans i Grand Hotells fantastiska balsal medans DJn spelar dansant swingmusik. Antalet är begränsat till en bra bit under 50 pers.

Vi kräver att du följer våra corona-anpassningar och ser gärna att du är vaccinerad mot eller har ett nyligen negativt test för covid-19.

Anmälan sker enligt en av följande:

  • med en partner som sen är den man dansar med hela kvällen
  • ensam som förare alt följare som antas helt jämnt. Du hittar sen själv någon av de andra på plats. 
  • ensam utan att ange dansroll med kommentaren switch för den som både för och följer *
  • ensam utan att ange dansroll med kommentaren solo för den som vill dansa solo *

* I väntan på att vi löser det tekniska för de två sista alternativen är du tvungen att ange en dansroll som vi sen manuellt tar bort för att hålla koll på aktuell balans.

Anmälan är bindande och ej återbetalningsbar MEN avanmälan kommer att kunna ske så sent som 15 min före direkt via länk i antagningsmail så att vi har koll på antal och balans


This is not a course and not a usual social dance. It's an opportunity to practice your swing dance in the Grand Hotel's fantastic ballroom while the DJ plays danceable swing music. The number is limited to well under 50 pers.

We require that you follow our corona adaptions and prefer that you are vaccinated against or have a recent negative test for covid-19.

Registration is made according to one of the following:

  • with a partner who is then the one you dance with all night
  • alone as a lead or follow who is accepted evenly. 
  • alone without specifying the dance role with the comment switch for the one who both leads and follows *
  • alone without specifying the dance role with the commentary solo for those who want to dance solo *

* While waiting for us to solve the technical for the last two alternatives, you have to enter a dance role which we then manually delete to keep track of the current balance.

Registration is binding and non-refundable BUT cancelation will be possible as late as 15 minutes before directly via a link in the admission email so that we have the right number of participants and balance


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.39 Mån 27/9 21:00 - 21:50 (50m) Grand Hotel Lund - THE BALLROOM

City: Lund

Where: the Ballroom, Grand Hotel Lund

When: Mån 21.00-21.50

Start: 2021-09-27 (idag)

Price: 50 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Late registration until mån 27/9