20/12 Monday Night Swing + Beginners Lindy Hop

Denna måndag öppnar redan 18.00 med 1h prova-på för nybörjare i swingdansen Lindy Hop kl 18.15-19.45.

En avslappnad socialdans där våra swing-DJs spelar dansant swingmusik medan du dansar. Vi dansar mest Lindy Hop men du kan ofta hitta någon som dansar Balboa och Collegiate Shag.

 Vi är en mycket öppen dansscen där vi på socialdanser inte bryr oss särskilt mycket om dansnivå. Du får bjuda upp vem du vill men kom ihåg att respektera ett ”nej tack”, som vi alltid gör, men var lite extra observant. Alla kommer inte vara bekväma i att dansa med många olika. Några kommer att fortsatt vilja hålla sig till en eller några få ett tag till.

Vi kräver att du läser och följer våra corona-anpassningar.  

Du ska vara fullt vaccinerad eller ha naturlig imunitet. För att inte diskriminera släpps du även in med ett färskt negativt test för covid-19, men du bör då vara extra försiktig. 

Pris

För att försöka täcka den nya hyran har vi justerat priserna något. Alla priser är förbetalt medlemspris förutom 80kr som kan betalas kontant eller med swish på plats.

 

 • 70kr är normalt inträde för hela kvällen kl 20.00 - 22.00
 • 40kr för student, ungdom up till 24 år eller arbetslös som använder bokningskod ST, UN eller AR
 • 0kr för den som hjälper till i entrén en stund under kvällen (bokningskod VOL)
 • 80kr kontant eller swish på plats oavsett medlemskap
 • Medlemskap krävs ej då detta är årets sista dans

Betalning

Denna anmälan kan betalas med kort eller bankgiro. Du kan även förbetala valfri summa för att slippa massa småbetalningar. 

Tid & plats

 • Öppet: 18-22
 • Prova-på Lindy Hop: 18.15-19.15
 • SwingDJ: 19.15-22.00
 • Gasquesalen, Teknologkåren vid LTH, John Ericssons väg 3, Lund
 • Ingång via amfiteatern på framsidan 

Anmälan är bindande och ej återbetalningsbar MEN avanmälan kommer att kunna ske så sent som 15 min före direkt via länk i antagningsmail. Du kan sen maila oss för att få betalningen sparad som tillgodo 

 


A relaxed social dance where our swing DJs play very danceable swing music while you dance. We mostly dance Lindy Hop but you can often find someone dancing Balboa and Collegiate Shag.

We require that you read and follow our corona adaptions 

We require that you are fully vaccinated or have natural immunity. In order not to discriminate, you are also admitted with a recent negative test for covid-19.

Price & discounts

To try to cover the new rent, we have adjusted the prices slightly. All prices are prepaid membership price except SEK 80 which can be paid in cash or with swish at the door

 • 50kr for Mandatory membership Fall 2021 with the exception of first-time visitors who may wait with this until the second visit.
 • 70kr is normal entry for the whole evening at 20.00 - 22.00
 • 40kr for students (ST), youth up to 24 years (UN) or the unemployed (AR) who use the booking code ST, UN or AR
 • 0kr for those who help at the entrance for a while during the evening (booking code VOL)
 • 80kr cash or swish on site regardless of membership

Payment

This registration can be paid by card or Bank Giro. You can also prepay any amount to avoid a lot of small payments. 

Time & place

 • Open: 18-22
 • Beginners Lindy Hop class: 18:15-19:15
 • SwingDJ: 19.15-22.00
 • Gasquesalen, Teknologkåren vid LTH, John Ericssons väg 3, Lund
 • Entrance via the amphitheater at the front of the building

Registration is binding and non-refundable BUT cancelation will be possible as late as 15 minutes before directly via a link in the admission email. Also send us an e-mail if you want the fee as a credit for future events.

 


(Show)
(Show)


Planned occasions
1. v.51 Mån 20/12 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen

City: Lund

Where: Gasquesalen, Kårhuset

When: Mån 18.00-22.00

Start: 2021-12-20 (om 21 dagar)

Price: 70 kr

Organizer: HepTown

Direct registration until mån 20/12 17:59