10/1 Monday Night Swing - CANCELLED!

 

INSTÄLLD!

Denna måndag öppnar redan 18.00 med 1h prova-på för nybörjare i swingdansen Lindy Hop kl 18.15-19.15.

Monday Night Swing är en avslappnad socialdans där våra swing-DJs spelar dansant swingmusik medan du dansar. Vi dansar mest Lindy Hop men du kan ofta hitta någon som dansar Balboa och Collegiate Shag.

 Vi är en mycket öppen dansscen där vi på socialdanser inte bryr oss särskilt mycket om dansnivå. Du får bjuda upp vem du vill men kom ihåg att respektera ett ”nej tack”, som vi alltid gör, men var lite extra observant. Alla kommer inte vara bekväma i att dansa med många olika. Några kommer att fortsatt vilja hålla sig till en eller några få ett tag till.

Vi kräver att du läser och följer våra corona-anpassningar.  

Du ska vara fullt vaccinerad eller ha naturlig imunitet. För att inte diskriminera släpps du även in med ett färskt negativt test för covid-19, men du bör då vara extra försiktig. 

Pris

  • 80kr kontant eller kort på plats.
  • 50kr för förbokat inträde 
  • 20kr för student, ungdom up till 24 år eller arbetslös som använder bokningskod ST, UN eller AR vid förbokning
  • 0kr för den som hjälper till iunder kvällen (bokningskod VOL)
  • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.

Förbokningspriserna är normalt medlemspriser men för att du ska få chans att prova läggs ingen medlemsavgift på kvällens inträde.

Betalning

Denna anmälan kan betalas med kort eller bankgiro. Du kan även förbetala valfri summa för att slippa massa småbetalningar. 

Tid & plats

Anmälan är bindande och ej återbetalningsbar MEN avanmälan kommer att kunna ske så sent som 15 min före direkt via länk i antagningsmail. Du kan sen maila oss för att få betalningen sparad som tillgodo 

 


CANCELLED!!

This Monday opens already 18.00 with a 1h  beginners class in the swing dance Lindy Hop at 18.15-19.15.

Monday Night Swing is a relaxed social dance where our swing DJs play very danceable swing music while you dance. We mostly dance Lindy Hop but you can often find someone dancing Balboa and Collegiate Shag.

We require that you read and follow our corona adaptions 

We require that you are fully vaccinated or have natural immunity. In order not to discriminate, you are also admitted with a recent negative test for covid-19.

Price & discounts

  • 80kr cash or card at the door
  • 50kr for pre-booked entry
  • 20kr for students (ST), youth up to 24 years (UN) or the unemployed (AR) who use the booking code ST, UN or AR to pre-book
  • 0kr for those who volunteer during the evening (booking code VOL)
  • HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 27 years

Pre-booking prices are normally member prices, but in order for you to get a chance to try, no membership fee is added to tonight's entrance.

Payment

This registration can be paid by card or Bank Giro. You can also prepay any amount to avoid a lot of small payments. 

Time & place

Registration is binding and non-refundable BUT cancelation will be possible as late as 15 minutes before directly via a link in the admission email. Also send us an e-mail if you want the fee as a credit for future events.

 

City: Lund

Where: Konsertsalen, Mejeriet

When: Mån 18.00-22.00

Start: 2022-01-10 (17 dagar sedan)

Price: 50 kr

Organizer: HepTown