E-F. The Congeroos show routine

Ida & Nopa är två galna lindy instruktörer som tillvardags jobbar som cirkusartister kommer här att lära ut en lika galen Lindy Hop rutin. Rutinen kommer dock att undervisas med alternativ till den svåra akrobatiken. Det kommer m.a.o. inte att läras ut någon akrobatik på dnna kurs

  • Duration: 4 WEDNESDAYS
  • FestsalenUngdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö
  • HepCat-members' price for this course is SEK 500kr.
  •  HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters. More than three week before you get the full course amount as credit. After that it’s a judgement call depending on the negative impact on the course. We strive hard to have an even number of leaders and followers, and thus want to avoid late dropouts as much as possible.

You need to withdraw your registration even if it’s still on the waiting list.

IMPORTANT! If you sign up for several courses but only want to take one of them you have to make a note of that in the comment field of your registrations. You are not allowed to hold on to one spot while waiting in line to get another.


Ida & Nopa är två galna lindy instruktörer som tillvardags jobbar som cirkusartister kommer här att lära ut en lika galen Lindy Hop rutin. Rutinen kommer dock att undervisas med alternativ till den svåra akrobatiken. Det kommer m.a.o. inte att läras ut någon akrobatik på denna kurs

  • Omfattning: 4 ONSDAGAR
  • FestsalenUngdomens Hus, Norra Skolgatan 10B, Malmö
  • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 500kr. 
  • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer. Mer än tre veckor innan får du hela kursavgiften tillgodo. Efter det får du en del tillgodo beroende på hur stor negativ inverkan din avanmälan har på kursen. Vi strävar hårt efter att ha jämnt antal förare och följare och vill därför i möjligaste mån undvika sena avhopp.

Även köplats måste avanmälas så att sista-minuten-platser går till de som verkligen kan.

OBS! Om du registrerar dig för flera kurser men bara vill gå en av dem måste du notera det i kommentarsfältet för dina registreringar. Du får inte hålla en plats medan du köar för att få en annan.Planned occasions
1. v.18 Ons 4/5 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
2. v.20 Ons 18/5 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
3. v.21 Ons 25/5 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen
4. v.22 Ons 1/6 18:15 - 19:45 (1t, 30m) Ungdomens hus - Festsalen

City: Malmö

Where: Festsalen, Ungdomens hus

When: Ons 18.15-19.45

Start: 2022-05-04 (52 dagar sedan)

Occasions: 4

Level: Från Intermediate - intermediate-advanced till advanced

Instructors: Ida Stenman, Christoffer Remberger

Price: 500 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

Plats finns