Lindy Hop: 2h Sunday drop-in class 1

A series of Sunday lessons with separate registration and a maximum of 14 participants / time

2 hours at a time so it pays off for those who have a bit to drive

With both teaching and personal feedback, the lessons are adapted to suit everything from those who have recently gone on a beginner weekend to something more experienced who need to get started again.

The minimum requirement is that you have done a beginners' weekend or equivalent, even though it may have been a while ago.

  • 1st of several Sunday classes with separate registartion for each class
  • HepCat-members' price for this class is SEK 150
  • HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years

Please note that ALL registrations are binding!

You can however withdraw your registrations and get some or all of your course payment as a credit that can be used for other classes including later semesters.


En serie söndagslektioner med separat anmälan och max 14 deltagare/gång

2 timmar per gång så det blir lönt för de som har en bit att köra

Med både undervisning och personlig feedback anpassas lektionerna för att passa allt från de som nyligen gått nybörjarhelg till något mer erfarna som behöver komma igång igen.

Minimum kravet är dock att du gått en nybörjarhelg eller motsvarande även om det kanske var ett tag sedan.

  • 1a av flera söndagar med separat anmälan
  •  
  • HepCat-medlemspriset för denna kurs är 150 kr. 
  • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år.
  • En rabatt på 200kr ges till de som anmäler sig och betalar senast 3 veckor före kursstart

Observera att ALLA anmälningar är bindande

Du kan dock avanmäla dig och få hela eller delar av kursbetalningen som tillgodo för andra kurser inkl senare terminer.Planned occasions
1. v.02 Sön 16/1 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42

City: Lund

Where: Gymnastiksal 42, Lerbäckskolan

When: Sön 16.00-18.00

Start: 2022-01-16 (6 dagar sedan)

Level: Från Beg-continued till Intermediate

Instructors: Jenny Jansner, Kim Jansner

Price: 150 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required