Season Pass - Monday Night Swing dance practise

 

Monday Night Swing är en avslappnad socialdans där våra DJs spelar dansant swingmusik medan du dansar. Vi dansar mest Lindy Hop men du kan ofta hitta någon som även dansar Balboa och Collegiate Shag.

Pandemin är inte över. Vi kräver att du läser och följer våra corona-anpassningar som att stanna hemma om du är kraslig.  

Priser och rabatter

 • 70kr x 8 gånger kvar på terminen = 560kr för socialdansen kl 20-22
 • 40kr x 8  gånger kvar på terminen = 320kr för student, ungdom up till 24 år eller arbetslös som använder bokningskod ST, UN eller AR
 • 0kr för den som hjälper till i entrén en stund under kvällen
 • 80kr/gång utan registrering, kontant eller swish på plats oavsett ålder och medlemskap...
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år. 

Betalning

Denna anmälan kan betalas med kort eller bankgiro. Du kan även förbetala valfri summa för att slippa massa småbetalningar. 

Tid & plats

 • Öppet: 20-22
 • SwingDJ: 20.00-22.00
 • Gasquesalen, Teknologkåren vid LTH, John Ericssons väg 3, Lund
  Vi kan ibland tvingas byta lokal p.g.a. andra aktiviteter på Kårhuset
 • Ingång via amfiteatern på framsidan 

Anmälan är bindande och ej återbetalningsbar MEN avanmälan kommer att kunna ske så sent som 15 min före direkt via länk i antagningsmail. Du kan sen maila oss för att få betalningen sparad som tillgodo 

 


 

A relaxed social dance where our swing DJs play very danceable swing music while you dance. We mostly dance Lindy Hop but you can often find someone dancing Balboa and Collegiate Shag.

The pandemic is not over. We require that you read and follow our corona adaptions like stay home if you are ill.

We require that you are fully vaccinated or have natural immunity. In order not to discriminate, you are also admitted with a recent negative test for covid-19.

Price & discounts

 • 70kr x 8 = 560  is the normal pre-booked and paid admission for the social dance starting 20.00
 • 40kr x 8 = 320 for pre-booked students (ST), youth up to 24 years (UN) or the unemployed (AR) who use the booking code ST, UN or AR
 • 0kr for those who help at the entrance for a while during the evening 
 • 80kr/event without registration, cash or swish on site regardless of membership.
 • HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years. 

Payment

This registration can be paid by card or Bank Giro. You can also prepay any amount to avoid a lot of small payments. 

Time & place

 • Open: 20-22
 • SwingDJ: 20:00-22.00
 • Gasquesalen, Teknologkåren vid LTH, John Ericssons väg 3, Lund
  We may sometimes be forced to change premises due to other activities at Kårhuse
 • Entrance via the amphitheater at the front of the building

Registration is binding and non-refundable BUT cancelation will be possible as late as 15 minutes before directly via a link in the admission email. Also send us an e-mail if you want the fee as a credit for future events.

 Planned occasions
1. v.08 Mån 21/2 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen
2. v.09 Mån 28/2 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
3. v.10 Mån 7/3 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
4. v.11 Mån 14/3 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
5. v.12 Mån 21/3 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
6. v.13 Mån 28/3 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
7. v.14 Mån 4/4 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
8. v.15 Mån 11/4 20:30 - 22:30 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
9. v.16 Mån 18/4 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
10. v.17 Mån 25/4 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
11. v.18 Mån 2/5 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen
12. v.19 Mån 9/5 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen
13. v.20 Mån 16/5 18:00 - 22:00 (4t) Kårhuset - Gasquesalen
14. v.21 Mån 23/5 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen

City: Lund

Where: Gasquesalen, Kårhuset

When: Mån 20.00-22.00

Start: 2022-02-21 (281 dagar sedan)

Occasions: 14

Price: 560 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

52 anmälda till 100 platser