X. Sunday Lindy Hop classes in Lund

We have teachers who want to teach on Sundays in Lund and have already booked two vennues at Lerbäcksskolan. Exactly what levels will be offered will be nailed down later...
Vi har iinstruktörer som vill undervisa på söndagar i Lund och redan 2 salar på Lerbäckskolan bokade. Exakt vilka nivåer som kommer att erbjudas spikas senare....

City: Lund

Where: Gymnastiksal 42, Lerbäckskolan

When: Sön 16.00-20.00

Start: 2022-09-18 (om 85 dagar)

Level: Från Beg-continued till Intermediate-advanced - advanced

Organizer: HepTown

Membership: Required

Registration opens mon. 1/8 12:00

Plats finns