X. More Monday Lindy Hop classes in Lund

We might have more teachers who want to teach on Mondays in Lund and have managed to book the small gym (gymnastiksal) at Järnåkraskolan. Exactly what levels and what will be offered here is not set but preferably some higher more ambitious level ....
Vi hareventuellt fler iinstruktörer som vill undervisa på måndagar i Lund och har lyckats boka lilla gymnastiksalen på Järnåkraskolan. Exakt vilka nivåer och vad som kommer att erbjudas härär inte spikat men lämpligen någon högre mer ambitiös nivå....

Venues

Järnåkraskolan, Mellanvångsvägen 1, 22355 Lund

City: Lund

Where: Gymnastiksal Lilla, Järnåkraskolan

When: Mån 18.15-19.45

Start: 2022-09-19 (257 dagar sedan)

Level: Från Beg-continued till Intermediate-advanced - advanced

Organizer: HepTown

Membership: Required

0 förare och 0 följare anmälda till totalt 34 platser