The Jazz n' Lindy Study Circle

Priset är nu sänkt till 250kr då nästan halva terminen har passerat

Anmälan till denna träningsgrupp ger dig rätt att träna i lokalen måndagar kl 17.10-18.50*

Totalt minst 13 måndagar* med start 12 september. 

Det finns ingen officiell instruktör, men vi har redan andra elever som t.ex. vill dela med sig av olika jazzrutiner. 

Du väljer om du vill träna själv, dela med dig och/eller delta när andra delar med sig.

Det finns även mattor och redskap för den som på egen risk vill träna akrobatik.

Du är även välkommen att ställa iordning en lekhörna där föräldrar kan hjälpas åt att passa så att alla får dansa. Barn som hänger i lekhörnan medans föräldrarna dansar behöver ej betala.

 • Måndagar kl 17.10 - 18.50
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. I denna byggnad
 • HepCat-medlemspris för att delta hela terminen: 450kr
 • Alternativt 40kr/gång som betalas på plats, med kort genon att boka drop-in eller Swish till 1235977061
 • Alternatively SEK 40/time paid on site, with card by booking drop-in or Swish to 1235977061
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år samt gratis upp till 17år.
 • Swing Kids/Teeen upp till 17 år 75% rabatt 
 • Ungdomar upp till 26 samt studenter får 40% rabatt 
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 26år och under. För studentrabatt för 27år och uppåt använd bokningskod STU. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

* Lokalen är vår alla måndagar från 5 september till 19 december, totalt 16 måndagar om alla blir av. Salen är vår kl 17.00-19.00. Vi får dock öppna först kl 17 och ska ha lämnat hallen till 19 när nästa aktivitet börjar. 


The price has now been reduced to SEK 250 as almost half of the semester has passed

Registration for this training group gives you the right to train in the room on Mondays at 17.10-18.50 *

A total of at least 13 Mondays * starting 12 September.

There is no official instructor, but we already have other students that. wants to share different jazz routines.

You choose if you want to train yourself, share and/or participate when others share.

There are also gymnastics mats and tools for those who want to practice acrobatics at their own risk.

You are also welcome to set up a play corner where parents can help each other sit so that  everyone gets to dance. Children who hang out in the play corner while their parents dance do not have to pay.

 • Mondays 17:10 - 18:50
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund.In this building
 • HepCat-members' price for the full semester: 450kr
 • Alternatively SEK 40/time at the door, with card by booking drop-in or Swish to 1235977061
 • HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years, Free up to 17 yers
 • Swing Kids/Teeen 17 years and below get 75% discount
 • Youth, 26 years and below and students get 40% discount on the semester price
  Youth discount is applied automatically for 26 years and below. To get Student discount for 27 years and above use booking code STU. Discounts are not shown until you get your payment information by e-mail.

* The venue is ours every Monday from 5 September to 19 December, a total of 16 Mondays if non ar canceled. The hall is ours from 17.00-19.00. However, we are not allowed to open until 5 pm and must have left the hall by 7 pm when the next activity begins.Planned occasions
1. v.37 Mån 12/9 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
2. v.38 Mån 19/9 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
3. v.39 Mån 26/9 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
4. v.41 Mån 10/10 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
5. v.42 Mån 17/10 17:10 - 18:50 (1t, 40m) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42
6. v.44 Mån 31/10 17:30 - 18:30 (1t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 42

Venues

Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, 22764 Lund

City: Lund

Where: Gymnastiksal 42, Lerbäckskolan

When: Mån 17.10-18.30

Start: 2022-09-12 (644 dagar sedan)

Occasions: 13

Level: Från Beg-continued till Intermediate-advanced - advanced

Price: 250 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

1 förare och 2 följare anmälda till totalt 34 platser

HepTown
Org.nr: 769605-8366
classes@heptown.com, 070-567 52 92

Powered by CogWork