Family Lindy Study Circle & social dance

Priset är nu sänkt till 250kr då nästan halva terminen har passerat

Anmälan till denna träningsgrupp ger dig rätt att träna i lokalen söndagat kl 16.00-18.00

Totalt minst 14 måndagar* med start 4 september. 

Det finns ingen officiell instruktör eller DJ! 

Du väljer om du vill, dansa socialt, träna själv, dela med dig och/eller delta när andra delar med sig.

Det finns även mattor och redskap för den som på egen risk vill träna akrobatik.

Du är även välkommen att ställa iordning en lekhörna där föräldrar kan hjälpas åt att passa så att alla får dansa. Barn som hänger i lekhörnan medans föräldrarna dansar behöver ej betala.

 • Söndagar 16.00-18.00 (+ 18.00-20.00 om det finns tillräckligt med intresse)
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund. I denna byggnad
 • HepCat-medlemspris för att delta hela terminen: 450kr
 • Alternativt 40kr/gång som betalas på plats, med kort genon att boka drop-in eller Swish till 1235977061
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26år 50kr per år samt gratis upp till 17år.
 • Swing Kids/Teeen upp till 17 år 75% rabatt 
 • Ungdomar upp till 26 samt studenter får 40% rabatt 
  Ungdomsrabatt apliceras automatiskt på alla som är 26år och under. För studentrabatt för 27år och uppåt använd bokningskod STU. Slutpris minus rabatter visas först i ditt antagningsmail.

* Lokalen är vår alla söndagar från 4 september till 18 december, totalt 16 söndagar om alla blir av. 


The price has now been reduced to SEK 250 as almost half of the semester has passed

Registration for this training group gives you the right to train in the room onSundays 16:00-18:00 

A total of at least 14 Sundays * starting 4 September.

There is no official instructor or DJ!

You choose if you want to social dance, train yourself, share and/or participate when others share.

There are also gymnastics mats and tools for those who want to practice acrobatics at their own risk.

You are also welcome to set up a play corner where parents can help each other sit so that  everyone gets to dance. Children who hang out in the play corner while their parents dance do not have to pay.

 • Sundays 16.00-18.00 (+ 18.00-20.00 if there are enough interest)
 • Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, Lund.In this building
 • HepCat-members' price for the full semester: 450kr
 • Alternatively SEK 40/time at the door, with card by booking drop-in or Swish to 1235977061
 • HepCat membership costs another 100 SEK per year, SEK 50 for youth up to 26 years, Free up to 17 yers
 • Swing Kids/Teeen 17 years and below get 75% discount
 • Youth, 26 years and below and students get 40% discount on the semester price
  Youth discount is applied automatically for 26 years and below. To get Student discount for 27 years and above use booking code STU. Discounts are not shown until you get your payment information by e-mail.

* The venue is ours every Sunday from the 4th of September to the 18th of December, a total of 16 Sundays if non ar canceled. The hall is ours from 16.00-18.00. Planned occasions
1. v.35 Sön 4/9 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
2. v.36 Sön 11/9 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
3. v.37 Sön 18/9 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
4. v.38 Sön 25/9 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
5. v.39 Sön 2/10 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
6. v.40 Sön 9/10 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
7. v.41 Sön 16/10 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
8. v.42 Sön 23/10 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
9. v.43 Sön 30/10 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
10. v.44 Sön 6/11 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
11. v.45 Sön 13/11 17:15 - 19:15 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
12. v.46 Sön 20/11 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
13. v.47 Sön 27/11 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
14. v.48 Sön 4/12 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
15. v.49 Sön 11/12 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43
16. v.50 Sön 18/12 16:00 - 18:00 (2t) Lerbäckskolan - Gymnastiksal 43

Venues

Lerbäckskolan, Öresundsvägen 2, 22764 Lund

City: Lund

Where: Gymnastiksal 43, Lerbäckskolan

When: Sön 16.00-18.00

Start: 2022-09-04 (547 dagar sedan)

Occasions: 16

Level: Från Beginner till Intermediate-advanced - advanced

Price: 360 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

3 förare och 4 följare anmälda till totalt 34 platser