3/10 Monday Night Swing dance practise

 

Monday Night Swing är en avslappnad socialdans där våra DJs spelar dansant swingmusik medan du dansar. Vi dansar mest Lindy Hop men du kan ofta hitta någon som även dansar Balboa och Collegiate Shag.

Pandemin är inte helt över. Vi kräver att du läser och följer våra corona-anpassningar och såklart att du stannar hemma om du är kraslig.  

Priser och rabatter

 • 70kr är normalt förbokat och -betalt medlemsinträde för socialdansen kl 20-22
 • 40kr för förbokad medlem som är student, ungdom up till 24 år eller arbetslös som använder bokningskod ST, UN eller AR
 • 0kr för den som hjälper till en stund under kvällen.
 • 80kr för drop-in utan registrering. Betalas på plats, kontant eller swish. Ålder och medlemskap spelar då inte någon roll. 
 • HepCat-medlemskap kostar ytterligare 100 kr per år, ungdom upp till 26 år 50kr per år. Läggs på automatiskt för den som inte är medlem.

Betalning

Denna anmälan kan betalas med kort eller bankgiro. Du kan även köpa säsongskort för att slippa massa småbetalningar. 

Tid & plats

 • Öppet: 20-22
 • SwingDJ: 20.00-22.00
 • Gasquesalen, Teknologkåren vid LTH, John Ericssons väg 3, Lund
 • Ingång via amfiteatern på framsidan 

Anmälan är bindande och ej återbetalningsbar MEN avanmälan kommer att kunna ske så sent som 15 min före direkt via länk i antagningsmail. Du kan sen maila oss för att få betalningen sparad som tillgodo 

 


 

A relaxed social dance where our swing DJs play very danceable swing music while you dance. We mostly dance Lindy Hop but you can often find someone dancing Balboa and Collegiate Shag.

The pandemic is not over. We require that you read and follow our corona adaptions like stay home if you are ill.

Price & discounts

 • SEK 70 is the normal pre-booked and paid member admission for the social dance starting 20.00
 • 40kr for pre-booked member that is a students (ST), youth up to 24 years (UN) or the unemployed (AR) who use the booking code ST, UN or AR
 • 0kr for those who help out for a while during the evening.
 • 80kr drop-in without registration and pay cash or swish on site regardless of membership and age.
 • HepCat membership costs another SEK 100 per year, SEK 50 for youth up to 26 years. Added automatically for non-members.

Payment

This registration can be paid by card or Bank Giro. You can also get a season pass to avoid a lot of small payments. 

Time & place

 • Open: 20-22
 • Swing DJ: 20:00-22:00
 • Gasquesalen, Teknologkåren vid LTH, John Ericssons väg 3, Lund
 • Entrance via the amphitheater at the front of the building

Registration is binding and non-refundable BUT cancelation will be possible as late as 15 minutes before directly via a link in the admission email. Also send us an e-mail if you want the fee as a credit for future events.

 Planned occasions
1. v.40 Mån 3/10 20:00 - 22:00 (2t) Kårhuset - Gasquesalen

Venues

Kårhuset, John Ericssons väg 3, 22363 Lund

City: Lund

Where: Gasquesalen, Kårhuset

When: Mån 20.00-22.00

Start: 2022-10-03 (431 dagar sedan)

Instructors: Anton Cervin

Price: 70 kr

Organizer: HepTown

Membership: Required

14 anmälda till 50 platser